• รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพ
  • เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ง่ายๆ ด้วย ID ของ LINE Official Account หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
  • หลักสูตรอบรม Linux System
  • หลักสูตรอบรม Windows Server 2019 & 2022
  • หลักสูตรอบรม Microsoft Excel 2016 & 2019
  • หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION
  • หลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER
  • เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ง่ายๆ ด้วย ID ของ LINE Official Account หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (อบรมในนามนิติบุคคลเท่านั้น)
หลักสูตรอบรม NETWORKING
เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับระบบ Network ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นพื้นฐานจนถึงระดับปานกลาง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network มาก่อน เช่น นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย, นักศึกษาที่จบใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานสาย Network มาก่อน, ผู้ที่ทำสายงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่งานด้าน Network โดยตรง หรือ ผู้ที่เริ่มต้นทำสายงานด้าน Network ใหม่ๆ ซึ่งการทำงานด้าน Network ความเข้าใจพื้นฐานอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบ Network อย่างถูกต้องตามหลักการในทางปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง ทั้ง Switch Cisco, Router Cisco, Wireless Access Point รวมทั้งการจัดตั้งค่า Windows 10 และ 11 สำหรับการใช้งานผ่าน Network ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้เพื่อก้าวต่อไปสู่การสอบ Cert CCNA สาย Network ของค่าย Cisco และ Cert MCSA สาย System ของค่าย Microsoft อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ทำงานจริงได้กับอุปกรณ์ Network ทุกยี่ห้ออีกด้วย
อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
9000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network โดยเน้นการจัดตั้งคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ CCNA รหัส 200-301 ตัวใหม่ เพราะเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นสอนตามหลักสูตร CCNA ควบคู่ไปกับการทำ LAB ที่ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ Enterprise Network ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น ด้วยอุปกรณ์จริงทุก LAB เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการจัดตั้งคอนฟิกบนอุปกรณ์จริง และ สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301 ของค่าย Cisco อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย
อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
14500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพ ติดตั้งและจัดคอนฟิก Switch ของค่าย Cisco ซึ่งต้องให้บริการ Support ลูกค้าภาคปฏิบัติโดยตรง ซึ่งจะมีการอธิบายทฤษฎีควบคู่ไปกับการทำ LAB มากกว่า 56 LAB ที่ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ Network ที่มีการใช้ Switch ของ Cisco มาเชื่อมต่อกันทั้งในระดับ Access Layer, Distribution Layer และ Core Layer ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น จากกรณีตัวอย่างที่มีใช้งานอยู่ในองค์กรทั่วๆไป จนถึงระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ รวมทั้งทักษะการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco โดยใช้หลักการ Best Practice ตามที่ Cisco แนะนำ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลรักษา,  การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย ที่ใช้อุปกรณ์ Switch ของค่าย Cisco ได้อย่างแน่นอน 
อบรม 3 วัน (21 ชั่วโมง)
8000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย Wireless LAN ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะการใช้งานแบบ Mobility เกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งจะเน้นการนำ Wireless LAN Controller มาต่อใช้งานกับ Access Point ในรูปแบบ Solutions ต่างๆ ซึ่งจะเหมาะสมกับองค์กรทุกระดับทั้ง ขนาดเล็ก , ขนาดกลาง จนถึง ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Wireless ในระดับ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง pfSense Firewall และ การจัดตั้งค่าคอนฟิกอย่างละเอียดแบบ Step-by-Step ซึ่งจะช่วยป้องกันภัยคุกคามที่มีต่อระบบเครือข่าย และ อินเตอร์เน็ตของท่าน การกำหนดนโยบายการใช้งานเครือข่ายภายใน ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ และ ป้องกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัย สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
ในหลักสูตรนี้จะเน้น Solutions และ Services ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้ง Windows Server 2019 และ 2022 ซึ่งจะเน้นการนำเอาไปใช้งานจริงในองค์กรธุรกิจทั่วไป โดยมีการจำลองรูปแบบการทำงานที่แท้จริงในองค์กร ซึ่งจะมีการ Setup ค่า Services ต่างๆ ที่นิยมใช้งาน เช่น DNS, DHCP, Active Directory (DC), Root DC, Additional DC, FSRM, DFS, Printer Server & Disk Management, Group Policy Management, Web Server (IIS), RRAS, NAT, VPN และการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ๆ บน Windows Server 2019 และ 2022 อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าหลังจากเรียนจบท่านจะมีความรู้ และสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอน รวมทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบรับใบประกาศนียบัตร MCSA, MCSE 2019 และ 2022 ได้อีกด้วย
อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
13000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 โดยเน้นการบริหารจัดการ Active Directory Object โดยตรง และ ท่านที่ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ จากจุดศูนย์กลางที่เดียว (Centralized of Management) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การจัดตั้ง Domain ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายหลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง เช่น Root Domain, Additional Domain, Child Domain, Domain Trees และ Read-Only Domain Controller (RODC) เป็นต้น รวมทั้งการบริหารจัดการ Object ภายใต้ Domain ทั้งหมดจากที่เดียวกัน เช่น Organizational Unit, User Account, Group Account, Computer Account, File Sharing, Printer Sharing อีกทั้งการบริหารงาน และใช้ Group Policy Object ในการควบคุม User ในปริมาณมากๆ บน Windows Server 2019 และ 2022 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการดูแลระบบทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หรือ องค์กรที่มีหลายๆ สาขา รวมทั้งท่านที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วแต่ต้องการปรับปรุงระบบ Active Directory Services (Domain) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
13000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรสุดคุ้มเรียน 1 หลักสูตร เหมือนได้เรียน 2 หลักสูตร ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง (Advanced) โดยเริ่มตั้งแต่กรณีการ Migrate จากระบบเดิมที่เป็น Windows Server 2008 ให้กลายมาเป็นระบบ Windows Server 2019 และ 2022 โดยสมบูรณ์ ทั้งระบบ Domain, DNS, DHCP, File Sharing และ Access Control Lists พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น รวมถึงการจัดตั้ง Solutions บน Windows Server 2019 และ 2022 ในด้านต่างๆ
อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
14000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ในด้านการทำ Failover Cluster ซึ่งจะเป็น Solutions ที่จะนำไปใช้กับงานระบบ Data Center โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของระบบทั้งทางด้าน Network, Storage, Quorum Disk, DNS, Domain และการจัดตั้งค่า Failover Cluster ในงานด้านต่างๆ เช่น DHCP, File Share, SQL Database รวมทั้งการทำ Hyper-V Failover Cluster พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น (HA) ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 กับระบบงาน Data Center ได้อย่างแน่นอน
อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
7000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ในขั้นสูง (Advanced) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กรณีการ Migrate จากระบบเดิมที่เป็น Windows Server 2008 ให้กลายมาเป็นระบบ Windows Server 2019 และ 2022 โดยสมบูรณ์ ทั้งระบบ Domain, DNS, DHCP, File Sharing และ Access Control Lists พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น, การจัดตั้งค่า Features ในการใช้งานระบบ File Server ขั้นสูง เช่น ABE Hidden, Home Folder, FSRM, Offline Files, DFS Namespace, DFS Replication, Dynamic Access Control, Data DeDuplication, ReFS, Backup & Restore Data และ Shadow Copies เป็นต้น ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions การจัดการ File Server ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 ได้อย่างแน่นอน
อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
7000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022  ในการใช้งาน Networking ขั้นสูง เช่น DNSSEC, DHCP Enforcement, DHCP Failover, IP Address Management (IPAM) รวมทั้งการจัดตั้ง Network Load Balancing และ Failover Clustering เพื่อการทำ High Availability สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 ได้อย่างแน่นอน
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ในการใช้งาน Remote Desktop Services (RDS) Role เพื่อใช้งาน "RemoteApp" ซึ่งเป็น Tools ที่ให้เครื่องของ User (Client) สามารถเรียกใช้ Application บนเครื่อง Server ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office หรือ Business Application ต่างๆโดยไม่ต้อง ติดตั้ง Application เหล่านั้น ลงบนเครื่องของ User (Client) ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดค่า License ในการใช้งาน Application นั้นพร้อมกันหลายๆ เครื่อง ลดภาระในการที่ต้องไปบริหารจัดการ Application ที่เครื่องของ User (Client) และ การเข้ามาใช้งานสามารถมาได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Client OS, Thin Client หรือ Mobile Device โดยไม่ต้องคำนึงถึง Spec ที่เครื่องทางฝั่ง User (Client) รวมทั้ง Performance การใช้งานของ Application นั้นๆ จะใช้ทรัพยากรของทางฝั่งเครื่อง Server เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเป็น Solutions ที่กำลังได้รับความนิยม สำหรับทั้งองค์กรในทุกระดับ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 ได้อย่างแน่นอน
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งาน และประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำ หรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น Print Server, File Server หรือ DHCP Server เป็นต้น ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพง มาใช้กับการให้บริการเหล่านี้เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization เช่น Hyper-V บน Windows Server เข้ามาจัดการจึงเป็น Solution ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
เนื้อหาหลักสูตรได้ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การตั้งค่าระบบต่างๆ ที่จำเป็น การเรียนรู้และใช้งานเกี่ยวกับ Command line ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ และ ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ทุกคนต้องทราบ จนกระทั่งสามารถดูแลและบริหาร Users ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการทำงานจริงกับ Linux ได้ทุกค่าย
อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
10500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การทราบถึงปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น หรือทราบถึงปัญหาในทันทีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็ว คือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ Zabbix คือระบบ Open Source IT Infrastructure Monitoring ที่รองรับการตรวจสอบการทำงานของทั้ง Server, Storage, Network, Security และ Virtualization ภายในองค์กรได้อย่างครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การติดตั้ง และการพัฒนาส่วนเสริมต่างๆ สำหรับ Zabbix นั้น ก็ทำให้ Zabbix สามารถตอบโจทย์การ Monitor ระบบใดๆ ได้ด้วยราคาประหยัดกว่าโซลูชั่นอื่นๆ เป็นอย่างมาก สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน Linux Server โดยใช้ LDAP Server เป็นตัวกลางในการทำระบบ Authentication และ Permission ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแชร์ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ และ การจัดตั้งค่า Samba เพื่อนำมาทำเป็น File Server ใน Mode ต่างๆ เช่น User Mode, PDC Mode (Primary Domain Controller) จนกระทั่งสามารถดูแล และ บริหารจัดการ Users ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ นำไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย รวมทั้งยังนำไปใช้ในการสอบใบประกาศนียบัตรระดับ RHCSA ของค่าย Red Hat Enterprise ที่มีความต้องการสูงมากในสายงานด้านไอทีของทุกองค์กร ได้อีกด้วย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการจัดตั้งระบบ Mail Server ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux Server และ ซอฟต์แวร์ Open Source ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย โดยใช้ Postfix, Dovecot ทำงานร่วมกับ LAMP Stack รวมถึงการดูแล และ บำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดตั้ง Logs Server มีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากเหตุเรื่องของการบังคับใช้ ตาม พ.ร.บ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีอีกหลายๆ เหตุผลที่หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการจัดตั้ง Logs Server ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์กร หรือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในยามที่ระบบมีปัญหา เพื่อให้เกิดการแก้ไข และ ป้องกันปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น สำหรับเนื้อหาหลักสูตร Linux Centralized Logs ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจระบบการจัดเก็บ Logs จากตัว Service ต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ Tools เพื่อการบริหารจัดการ Logs เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION
ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งานและประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำหรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น Print Server, File Server หรือ DHCP Server เป็นต้น ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization เช่น Hyper-V บน Windows Server เข้ามาจัดการจึงเป็น Solution ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทั้งการให้บริการทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งาน และประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำ หรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้ เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization จึงเป็น Solutions ที่นิยมนำมาใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นสอนการใช้งานโปรแกรมในชุดของ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0 โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้ง, การกำหนดค่า, การบริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการ Virtual Machine การกำหนดค่าทางด้าน Network, การเชื่อมต่อกับ Storage, การทำ High Availability รวมถึงการจัดการ Backup และ Recovery เครื่อง Virtual Machine อีกด้วย
อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
9000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE
หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel และผู้ที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคนิคการเรียกใช้คำสั่งผ่านคีย์บอร์ดและวิธีการ ลดขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการปรับแต่งเวิร์กชีท รวมถึงการสร้างแผนภูมิ (Chart) เพื่อการนำเสนอผลงานโดยสามารถช่วยวิเคราะห์และทำการเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
6500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Excel ระดับนึงแล้ว และต้องการใช้งาน Excel แบบขั้นสูงในการคำนวณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน งานบุคคล งานจัดซื้อ งานด้านการขาย การคิดค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ ใช้ในการคำนวณหาค่าผลลัพธ์ที่ง่ายและสะดวก รวมถึงการใช้งาน Pivot Table สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว 
อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
8000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนและต้องการ เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C# 4.0 ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ในระดับสูง โดยอาศัยวิธีการเขียนแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ออกแบบการเขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
9000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนเว็บไซต์โดยใช้ ASP.NET(C#) ในการพัฒนาระบบงาน โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน สอนพื้นฐานจนถึงการสร้างงานเว็บไซต์ได้จริง 

อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
9500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาครอบคลุมการแนะนำการพัฒนา เว็บไซต์โดยใช้ ASP.NET MVC 5 และแนะนำสิ่งที่ควรรู้ในการสร้าง แอปพลิเคชันโดยใช้ Microsoft’s MVC framework ผู้อบรมจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ Controller และ Razor Views  เช่นเดียวกับ Entity Framework, Entity Framework migrations, Javascript, jQuery และ Visual Studio web deployment tools โดยใช้ Visual Studio เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
9500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจ Query ข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2014 โดยในเนื้อหาจะเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนในการ Query ข้อมูล เช่น การ Join Data และการทำ Data Aggregation รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ Query ข้อมูลด้วย อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังรวมถึงพื้นฐานการจัดการกับ Database Objects และการใช้ XML SQL Server อีกด้วย

อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
10500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม