หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM >> [MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server
       
จองที่นั่งอบรม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ในขั้นสูง (Advanced) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กรณีการ Migrate จากระบบเดิมที่เป็น Windows Server 2008 ให้กลายมาเป็นระบบ Windows Server 2019 และ 2022 โดยสมบูรณ์ ทั้งระบบ Domain, DNS, DHCP, File Sharing และ Access Control Lists พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น, การจัดตั้งค่า Features ในการใช้งานระบบ File Server ขั้นสูง เช่น ABE Hidden, Home Folder, FSRM, Offline Files, DFS Namespace, DFS Replication, Dynamic Access Control, Data DeDuplication, ReFS, Backup & Restore Data และ Shadow Copies เป็นต้น ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions การจัดการ File Server ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 ได้อย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ท่านที่กำลังดูแลระบบ Windows Server 2003,2008 หรือ 2012 อยู่แล้ว แต่ต้องการ Migrate มาเป็นระบบ Windows Server 2019 และ 2022
 • ท่านที่ดำเนินกิจการรับติดตั้ง, วางระบบ Windows Server 2019 และ 2022 ที่เน้น Solutions ด้าน File Server ขั้นสูง ให้กับทางลูกค้า
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย System Admin และ System Engineer โดยเน้น Solutions ที่เป็น Features บน Windows Server 2019 และ 2022 โดยตรง
 • ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ วิชา MCSA, MCSE 2019 และ 2022 ของค่าย Microsoft

กำหนดเวลาอบรม

เวลา 9:30 น. – 17:30 น.

DAY 1

 • การจัดเตรียม และ ตรวจสอบเครื่อง Windows Server 2008 เพื่อ Migrate เป็นระบบ Windows Server 2019
 • การทำ Backup System State บน Domain ของ Windows Server 2008
 • การทำ Raise Domain & Forest Functional Level บน Windows Server 2008
 • การทำ DNS & AD Integrated บน Domain ของ Windows Server 2008
 • การใช้คำสั่ง Upgrade จาก FRS ไปเป็น DFRS บน Windows Server 2008
 • การนำ Windows Server 2019 เข้าไปเป็น Addition Domain แบบ Step by Step พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย
 • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ DNS Database และ ADDS Database
 • เทคนิคการใช้คำสั่งเพื่อให้ Windows Server 2019 ขึ้นมาทำงานเป็น Root Domain แทน โดยที่ระบบไม่มี Downtime เกิดขึ้น
 • เทคนิคการ Migrate DHCP Server จาก Windows Server 2008 ไปเป็นระบบ Windows Server 2019
 • เทคนิคการ Migrate File Server จาก Windows Server 2008 ไปเป็นระบบ Windows Server 2019
 • เทคนิคการย้าย Share File บน Windows Server 2008 ไปยัง 2019 โดยที่ Security ของ File and Folder ต้องได้สิทธิ์เหมือนเดิม
 • เทคนิคการใช้ Access Based Enumeration (ABE) เพื่อซ่อน File และ Folder จาก User ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
 • ขั้นตอนการ Demote และ Disjoin นำ Windows Server 2008 ออกจาก Domain และ ทำการ Shutdown ระบบ

Day 2

 • การสร้าง Home Folder ให้กับ User เพื่อใช้เก็บข้อมูลงานบนเครื่อง Server
 • การสร้าง Map Network Drive ให้กับ User แต่ละคนจากส่วนกลาง
 • การติดตั้ง FSRM เพื่อกำหนด Quota ที่ระดับ Folder บน Server 2019 และ 2022
 • การ Block ไฟล์ที่ไม่ต้องการนำมาวางบน Server ด้วย File Screening
 • การสร้าง Report ข้อมูลการใช้งาน File ของ User บนเครื่อง File Server
 • เทคนิคการใช้ Offline Files ร่วมกับ Home Folder เพื่อให้ User ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การใช้ Distributed File System (DFS) เพื่อช่วยจัดการ Share Data บน File Server หลายตัวในระบบ
 • การใช้ DFS Namespaces เพื่อช่วยรวม Share Data ในระบบให้เป็นชื่อเดียว
 • การทำ DFS Replication ข้อมูล Share Data ระหว่าง File Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
 • การทดสอบ DFS High Availability กรณีที่ File Server ตัวใดตัวหนึ่ง Down แต่ User ก็ยังสามารถเข้าถึง Share Data ได้ปกติ
 • การจัดตั้งค่า และ การเปิดใช้งาน Dynamic Access Control
 • เทคนิคการบังคับใช้ Central Access Policy ร่วมกับ Group Policy
 • เทคนิคการใช้งาน Data DeDuplication เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
 • เทคนิคการเปิดใช้งาน File System ประเภท Resilient File System (ReFS)
 • การใช้งาน Windows Server Backup and Restore ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2019 และ 2022
 • การ Restore Windows Server 2019 และ 2022 ด้วยรูปแบบ Image File
 • การ Restore ไฟล์ข้อมูลบน Windows Server 2019 และ 2022
 • การติดตั้ง Shadow Copies เพื่อบันทึกสถานะของไฟล์ข้อมูลกรณีมีปัญหา
 • การทดสอบ Restore ข้อมูลของ Users โดยใช้ Shadow Copies

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับ MCSA & MCSE+Security : 2003 MCITP : Enterprise Administrator 2008 , MCSE : Solution Expert 2016 & 2019 และมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรเตรียมสอบ MCP, MCSA, MCSE, MCTS และ MCITP
 • เอกสารประกอบการบรรยายโดยสรุปอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที (ไม่เน้นการใช้ Slide ที่มีแต่ Concept)
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น "e-Certificate"  จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (14 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
6500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
- [MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)

ตารางหลักสูตรอบรม Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server
รอบวันธรรมดา
29-30 เมษายน 2567
27-28 พฤษภาคม 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป