หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE >> [MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ
   
 
จองที่นั่งอบรม

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จบจากหลักสูตร “สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง” หรือเป็นผู้ที่เคยใช้โปรแกรมมาบ้างพอสมควร เช่น การเปิดไฟล์งาน การบันทึก การจัดรูปแบบขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ด้วยปุ่มบนคีย์บอร์ด ซึ่งต้องการใช้งานโปรแกรม Excel แบบขั้นสูงในด้านเทคนิคต่างๆ การเรียกใช้คำสั่งด้วยปุ่มคีย์บอร์ด การบริหารข้อมูลจำนวนเยอะๆ โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ หรือการคำนวณที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน งานบุคคล งานจัดซื้อ งานด้านการขาย ค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ ใช้ รวมถึงการสรุปรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table รวมทั้งการจัดการงานด้านฐานข้อมูลที่สรุปผลให้ถูกต้องแม่นยำ

เนื้อหาหลักสูตร

1. การทำงานกับข้อมูล

 • เข้าหลักการเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel
 • วิเคราะห์และเปลี่ยนข้อมูลประเภทข้อความ หรือตัวเลขให้ถูกต้อง
 • แก้ปัญหาข้อมูลประเภทตัวเลขที่ไม่ใช่ชนิดของตัวเลขได้
 • การใช้เทคนิคจัดการข้อมูลด้วยปุ่มคีย์บอร์ด เช่นไปยังตำแหน่งเซลล์ การเลือกช่วงข้อมูล อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
 • เทคนิคการเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น เช่น ไม่ต้องการวางข้อมูลที่ซ่อนไว้ (Hide Row) ในขณะที่คัดลอกข้อมูล การเลือกเซลล์ที่เป็นเซลล์วางได้อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเติมข้อมูลในเซลล์ที่ว่าง ได้พร้อมกับทุกเซลล์
 • การพิมพ์ข้อความแบบเติมเต็มอัตโนมัติ
 • การวางข้อมูลในลักษณะพิเศษแบบต่างๆ เช่น วางข้อมูลแบบเชื่อมโยง วางข้อมูลแบบรูปภาพเพื่อป้องกันการแก้ไข
 • การวางทับที่ช่วงข้อมูลเดิมโดยไม่ให้ข้อมูลเก่าสูญเสีย
 • การย้ายข้อมูลใน เซลล์ โดยที่ไม่ต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่ ให้เสียเวลา การคัดลอกข้อมูลในเซลล์ หรือการย้ายข้อมูล
 • เทคนิคการดูชื่อ Worksheet ที่แสดงทุก Worksheet
 • เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดแทรกข้อมูล เพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์ การแทรกข้อมูลบางเซลล์
 • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อทำให้ข้อมูลที่ปรับปรุง หรือเพิ่มเข้ามาได้แบบอัตโนมัติ
 • Excel Power Query (Get & Transform) รวมข้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน
  • Merge Query จะเป็นการนำ Query สองตัวมารวมกัน หรือนำมาเชื่อมต่อกันแล้วนำข้อมูลจากตารางอื่นมาเพิ่มในตารางอีกตารางได้ โดยใช้คีย์หลักจากสองตารางเป็นตัวสัมพันธ์กัน
  • Append Query เป็นการรวม Query สองตัวมาต่อท้ายข้อมูล
 • การเรียงข้อมูลมากกว่า 1 เงื่อนไขด้วยคำสำสั่ง Data Sort
 • การดึงสรุปข้อมูลไม่ซ้ำด้วยคำสั่ง Advance Filter
 • การสรุปผลด้วย Consolidate
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยคำสั่ง Data Validation สำหรับการป้องกันและตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานคำสั่ง Drop Down List
 • การเขียนกฏเพื่อแสดงรูปแบบตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting ครบทุกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลโดยใช้กฏอื่นๆ
 • การใช้งานคำสั่ง Add-in ในการเพิ่มฟังก์ชั่นแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนด้วยคำสั่ง Remove Duplicate
 • คำสั่งหาผลสรุปย่อย (Sub Total)และ Ungroup and Clear Outline
 • การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยัง Worksheet หรือเซลล์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Hyper link

2. การใช้งานสูตร คำนวณต่างๆที่จำเป็น

 • แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นการคำนวณ การเขียนฟังก์ชั่น
 • ทบทวนการตั้งชื่อช่วง เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้าม Worksheet และเพื่อใช้ข้อมูลในการคำนวณ
 • ทบทวนการตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ (Name Range)
 • เทคนิคการตั้งชื่อช่วงหลายๆ ข้อมูลในระยะเวลารวดเร็ว
 • ทบทวนการอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด
 • สูตรเกี่ยวกับข้อความและการตัดคำ ได้แก่ FIND(),SEARCH()
 • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้อมูล ได้แก่ COUNTIF(), COUNTIFS(), SUBTOTAL(), LARGE(), SMALL(), INDIRECT() ฟังก์ชัน CONCAT(), IFS(), MAXIFS(), SWITCH()
 • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการปัดเศษ ได้แก่ ROUND(), ROUNDUP(), ROUNDDOWN()
 • สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันเดือนปี ได้แก่ WORKDAY(),TODAY(), YEAR(), MONTH(), DAY(),DATE()
 • สูตรคำนวณด้านการเงินและฟังก์ชั่นการกำหนดเงื่อนไข เช่น IF(), SUMIF(),SUMIFS() AND(), OR(), NOT()
 • คำนวณข้าม Worksheet แบบ 3-D Formulas

3. ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา

 • สามารถใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 • การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH,INDEX ในการค้นหาตำแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถวหรือคอลัมน์
 • การใช้งานคำสั่ง Flash Fill ดึงคำบางคำที่เราต้องการออกมาไว้อีกเซลล์

4. การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน
 • การกำหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • การเลือกผลสรุปของข้อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table
 • สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ
 • การสร้างกราฟ Pivot Chart

5. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)

 • การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) ด้วยรหัสผ่าน
 • การป้องกันสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลในเซลล์ด้วยคำสั่ง Lock and Hidden
 • ทราบประเภทนามสกุล การบันทึกที่ทำให้ประมวลผลข้อมูลไวขึ้น
 • การแบ่งปัน Worksheet และการยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลรวมกัน
 • การติดตามการแก้ไขเอกสาร

6. การสร้าง Macro เบื้องต้น เพื่อสะดวกสำหรับงานที่ต้องทำแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ

 • การสร้าง Macro เบื้องต้น
 • การเรียกใช้งานแมโคร
  • ด้วยการใช้แท็บ View
  • ด้วยการสร้างปุ่มคำสั่ง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate Trainer (MCT)
 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)
 • รับรองความสามารถจาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและทำงานด้าน Excel มามากกว่า 15 ปี
 • เอกสารประกอบการบรรยายเป็น Step by Step อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) แบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง
 • จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ง่ายต่อการเรียนรู้ ซักถามผู้สอนได้อย่างมั่นใจ
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมจากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
  ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 16:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม หรือ ฝ่ายขาย คุณจันทร์ทิพย์ วินิจสร 089-892-3246
ศูนย์อบรม 095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
6500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
- [MO003] Advanced Excel 2016 & 2019 For Pivot Table and Pivot Chart

ตารางหลักสูตรอบรม Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER