หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE >> [MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ
       
จองที่นั่งอบรม

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Excel ระดับนึงแล้ว และต้องการใช้งาน Excel แบบขั้นสูงในการคำนวณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน งานบุคคล งานจัดซื้อ งานด้านการขาย การคิดค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ ใช้ในการคำนวณหาค่าผลลัพธ์ที่ง่ายและสะดวก รวมถึงการใช้งาน Pivot Table สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว 

เนื้อหาหลักสูตร

1. การทำงานกับข้อมูล

 • การเรียงข้อมูลตามลำดับ Data Sort
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยคำสั่ง  Data Validation สำหรับการป้องกันและตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการใช้งานคำสั่ง Drop Down List
 • การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting สำหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสัน ต่าง ๆ   ตามเงื่อนไขที่เราต้องการกำหนดให้แสดงค่า
 • การใช้งาน Sparklines เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของข้อมูล
 • การใช้งานคำสั่ง Option เสริม ต่างๆ เช่น เพื่อกำหนด Add-in ในการเพิ่มสูตรการคำนวณ แปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือคำสั่ง Baht Only การตั้งค่าการ Save File ตั้งค่า Type ของไฟล์เอกสาร เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 • การสรุปผลข้อมูลด้วยการใช้งาน Consolidate 
 • การสรุปผลข้อมูลย่อยแต่ละกลุ่มด้วยคำสั่ง Subtotal
 • การใช้งาน Remove Duplicate สำหรับการลบหรือตัดคำซ้ำของข้อมูล
 • การใช้งาน Hyper link เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

2. การใช้งานสูตร คำนวณต่างๆที่จำเป็น

 • แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นการคำนวณ การเขียนฟังก์ชั่น 
 • แนะนำการใส่ค่า Argument ให้กับฟังก์ชั่น ที่ต้องการให้คำนวณ
 • การใช้งานคำสั่ง Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้อมูลในการคำนวณ
 • การอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด
 • สูตรเกี่ยวกับข้อความและการตัดคำ  ได้แก่ FIND(), LEFT(), RIGHT(),MID(),LEN(), UPPER(), LOWER(), SEARCH()
 • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการปัดเศษ ได้แก่ ROUND(), ROUNDUP(), ROUNDDOWN()
 • สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันเดือนปี ได้แก่ NETWORKDAYS(),WORKDAY(),EDATE(),TODAY(),YEAR(), MONTH(), DAY(), DATEDIF(), DATE()
 • สูตรคำนวณด้านการเงินและฟังก์ชั่นการกำหนดเงื่อนไข เช่น IF(), SUMIF(),AND(),OR(),NOT()
 • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้อมูล ได้แก่ COUNTIF(), COUNTIFS(), SUBTOTAL(), LARGE(), SMALL(), INDIRECT() ฟังก์ชัน CONCAT(), IFS(), MAXIFS(), SWITCH()
 • คำนวณข้าม Worksheet แบบ 3-D Formulas

3. ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหาและจัดการข้อมูล

 • การกรองข้อมูล Filter ด้วย Auto Filter และการใช้งาน Advanced Filter ตัวกรองขั้นสูง การกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
 • สามาถใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 • การใช้งานฟังก์ชั่น  MATCH,INDEX ในการค้นหาตำแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถวหรือคอลัมน์
 • การใช้งานคำสั่ง Text to Columns โดยเลือกการใช้งานคำบางคำที่เราต้องการในข้อมูล ออกมาไว้อีก cell นึง 
 • การใช้งานคำสั่ง Flash Fill แยกข้อมูล รวมข้อมูล เติมคำต่าง ๆ
 • การใช้งานคำสั่ง Go To คำสั่ง Find & Place คนหาและแทนที่คำต่าง ๆ

4. การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

 • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน
 • การเลือกข้อมูลมาสร้างตาราง  
 • การเลือกผลสรุปของข้อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table
 • สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ
 • การดูและซ่อนรายละเอียดของฟิลด์ใน Pivot Table
 • การสร้างกราฟจาก Pivot Table

5. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)

 • การกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel
 • การป้องกัน และกำหนดรหัสผ่านให้กับ Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook)
 • การป้องกันไม่ให้เห็นสูตรคำนวณ และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden)

6. การสร้าง Macro เบื้องต้น เพื่อสะดวกสำหรับงานที่ต้องทำแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ

 • การสร้าง Macro เบื้องต้น
 • การเรียกใช้งานแมโคร
  • ด้วยการใช้แท็บ View
  • ด้วยการสร้างปุ่มคำสั่ง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)
 • รับรองความสามารถจาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและทำงานด้าน Excel มามากกว่า 15 ปี
 • เอกสารประกอบการบรรยายเป็น Step by Step อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) แบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง
 • จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ง่ายต่อการเรียนรู้ ซักถามผู้สอนได้อย่างมั่นใจ
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น "e-Certificate"  จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 16:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
6500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ตารางหลักสูตรอบรม Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ
รอบวันธรรมดา
23-24 พฤษภาคม 2567
25-26 กรกฎาคม 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป