[LS001] Linux System & Network Administration
       
จองที่นั่งอบรม

เนื้อหาหลักสูตรได้ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การตั้งค่าระบบต่างๆ ที่จำเป็น การเรียนรู้และใช้งานเกี่ยวกับ Command line ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ และ ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ทุกคนต้องทราบ จนกระทั่งสามารถดูแลและบริหาร Users ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการทำงานจริงกับ Linux ได้ทุกค่าย

พิเศษ เพิ่มเนื้อหาเทคนิคการเตรียมตัวสอบรับใบประกาศ RHCSA ด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่มีความรู้และพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux มาก่อนเลย
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้าน System Admin โดยใช้เซิร์ฟเว่อร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ RHCSA & RHCE

เป้าหมายของหลักสูตร

สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Linux System & Network Administration จะสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การจัดแบ่งพาร์ติชั่น และ การเลือกแพ็คเกจในขณะติดตั้ง รวมถึงสามารถทำการตรวจสอบ ติดตั้ง อัพเด็ท และ ลบ แพ็คเกจภายในเครื่องได้อย่างชำนาญ นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะเข้าใจการใช้ command line และ การแก้ไขไฟล์คอนฟิกต่างๆ ผ่านเครื่อง vi editor ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวแอดมินในระบบยูนิกซ์และลีนุกซ์มาอย่างช้านาน 

Day 1

 • ทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการ Linux ในแต่ละค่าย รวมถึงประโยชน์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และ การนำระบบปฏิบัติการ Linux ไปใช้ในงานด้านต่างๆ
  • Kernel , OS , System Programs & Application Programs
  • Redhat , Fedora , Ubuntu , Debian และ Rebuild Distributions อื่นๆ
 • แนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ด้วยเทคนิคต่างๆ 
  • ติดตั้ง ผ่าน  CD/DVD
การติดตั้ง Linux ผ่านเน็ตเวิร์คแบบ NFS Server
 • เริ่มต้นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux  และ แนะนำแนวทางการวางแผนเกี่ยวกับการจัดแบ่ง Partition ของ Harddisk เพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งานของเซิร์ฟเว่อรในแต่ละแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเซิร์ฟเว่อรให้มากที่สุด
 • ทำความรู้จัก และ ใช้งาน Text Editor (VIM) ซึ่งถือว่าเป็น Text Editor หลักของระบบปฏิบัติการ Linux  และ Unix
 • กระบวนการ Boot ของระบบปฏิบัติการ Linux
  • ศึกษากระบวนการ Boot ระบบอย่างละเอียด
  • การปรับแต่งค่าไฟล์ที่เกี่ยวข้องเช่น Grub.conf
 • การวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการบูทระบบและการแก้ไข
  • การเข้าระบบแบบ single mode เพื่อเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของ root
  • การกู้ระบบด้วย Linux Rescue ในกรณีที่ไฟล์สำคัญเกี่ยวกับการบูทระบบ (grub.conf, inittab, fstab) มีปัญหา
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux แบบ Text Mode และ GUI (Graphic User Interface)
 • ทำความรู้จักการใช้งาน Command Line เบื้องต้น
 • คำสั่งที่ใช้จัดการ service ของระบบเช่น chkconfig , service ntsysv….
 • การเซ็ต IP ให้กับ Lan card และ การเซ็ต Lan card 1 อัน ให้มีหลาย IP
 • การจัดการโปรแกรมแพคเกจต่างๆ ให้กับเครื่องเซิร์ฟเว่อร์หรือเครื่องเดสท็อป
 • การติดตั้งโปรแกรม การลบโปรแกรม รวมถึงการบริหารจัดการโปรแกรมต่างๆ จากไฟล์ประเภท RPM
 • การติดตั้งโปรแกรม อัพเด็ทโปรแกรม แบบออนไลน์ด้วยคำสั่ง YUM

DAY 2

 • ทำความรู้จักกับ File Systems บนระบบปฏิบัติการ Linux
 • ศึกษาโครงสร้างเกี่ยวกับ File และ directory ต่างๆ เช่น root (/) , /usr , /var , / home , /dev  และ /etc directory ตามมาตรฐาน FHS
 • การบริหารจัดการ Hard Disk ด้วยคำสั่ง และ วิธีการต่างๆ
  • Fdisk
  • Make File System
  • Mount  Partition
  • RAID (Raid0, Raid1,Raid5)
  • LVM (Logical Volume Management)
การทำ LVM
 • การสร้าง Users และ Group เข้าในระบบ รวมถึงการตั้งค่าระดับความสามารถในการใช้งานระบบของ Users แต่ละคน โดยวิธีต่างๆ 
  • การตั้งค่าไฟล์ที่เกี่ยวข้องเช่น /etc/passwd , /etc/shadow, /etc/group
  • การตั้งค่าคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การตั้งค่า Permission ให้กับไฟล์และไดเรคทอรี่ เพื่อจำกัดสิทธิการใช้งาน
 • การจัดการเกี่ยวกับ Disk QUOTA สำหรับ users
  • การกำหนดปริมาณพื้นที่การใช้งาน Harddisk สำหรับ User แต่ละราย
  • การดู report เกี่ยวกับการใช้งานของ User แต่ละราย
 • การ Backup ข้อมูล และ การบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง
  • ทำความรู้จักกับคำสั่ง tar และ ความหมายของ Syntax แต่ละตัว
  • เทคนิคการเพิ่มไฟล์ และ ลบไฟล์ออกหลังจากที่รวมไฟล์ทั้งหมดไว้ในคำสั่ง tar แล้ว
  • การ restore ข้อมูลกลับเพื่อนำไปใช้งานหลังจากที่ Backup ไว้
 • การเริ่มต้นใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ในระบบเน็ตเวิร์ค
  • Fixed IP Address
  • Dynamic IP Address
  • Files  ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดการ  network เช่น ifcfg-ethX , network , resolv.conf
  • คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

DAY 3

 • การคอนฟิกเครื่อง Internet Gateway เพื่อให้เครื่องเครือข่ายภายในสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 • การจัดตั้ง Samba Server เพื่ออนุญาติให้ผู้ใช้งานเครื่อง Windows สามารถทำงานร่วมกับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ได้ ผ่านโหมดต่างๆ ดังนี้
  • user mode , share mode , PDC
  • Mounting Storage Devices
 • การจัดตั้ง NFS Server เพื่อใช้ในการแชร์ไฟล์
 • องค์ประกอบของการ Mount อุปกรณ์ / สื่อบันทึกข้อมูล
  • ไฟล์ตาราง /etc/fstab
  • การใช้งานบริการ auto mount (autofs)
  • การใช้งาน Share Folder ของ Windows
  • การคอนฟิก Udev เพื่อสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 • การปรับตั้งค่าเวลาของเซิร์ฟเว่อร์ Network Time Protocol
 • การตั้งค่าระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ Server รวมถึง เทคนิคการสร้างความปลอดภัยในการ Access ระบบ จากภายนอกโดยใช้ account ของ user แทน account ของ root
หลักสูตรลีนุกซ์ หลักสูตร Linux อบรมหลักสูตร Linux

DAY 4

 • การจัดตั้ง Webserver เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ทั้งแบบเว็บไซต์เดียว และ หลายๆ เว็บไซต์ในเซิร์ฟเว่อร์ตัวเดียว
  • Config Apache เบื้องต้นเช่น personal home page
  • Virtual Host ในแบบต่างๆ เช่น Name Base , IP BASE
  • ฝึกการ configure และแก้ปัญหาต่างๆในการทำงานร่วมกันของ BIND และ Apache
 • การจัดตั้ง Database Server
  • Config MariaDB
  • Setup Security MariaDB
  • Command SQL พื้นฐาน
 • การจัดตั้ง PHP
  • การ upgrade PHP
  • Setup PHP ให้สามารถใช้งานร่วมกับ Apache และ MariaDB
 • Project
  • Create Website จาก Theme Bootstrap
  • Create Webite จาก Wordpress

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานด้าน Linux Server มามากกว่า 10 ปี
  และมีใบ Certified รับรองความสามารถโดยตรง
 • เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) สำหรับแบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อ 
  เพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น e-Certificate จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
4 วัน (28 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
089-892-3246,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
9500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
- [LS002] Linux File Server Workshop (LDAP)

ตารางหลักสูตรอบรม Linux System & Network Administration
รอบวันธรรมดา
2-5 เมษายน 2567
14-17 พฤษภาคม 2567
15-18 กรกฎาคม 2567
26-29 สิงหาคม 2567
17-20 กันยายน 2567
15-18 ตุลาคม 2567
19-22 พฤศจิกายน 2567
16-19 ธันวาคม 2567
 
รอบวันหยุด
9-10,16-17 มีนาคม 2567
20-21,27-28 เมษายน 2567
11-12,18-19 พฤษภาคม 2567
8-9,15-16 มิถุนายน 2567
17-18,24-25 สิงหาคม 2567
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 30% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป