หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION >> [VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022
       
จองที่นั่งอบรม

ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งานและประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่ม ในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำ หรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น Print Server, File Server หรือ DHCP Server เป็นต้น ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้ เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization เช่น Hyper-V บน Windows Server เข้ามาจัดการจึงเป็น Solution ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ท่านที่ต้องการนำ Hyper-V บน Windows Server 2019 และ 2022 ไปใช้เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงาน
 • ท่านที่กำลังดูแลระบบ Support, Administrator ที่ต้องดูแลและบริหารจัดการ Hyper-V
 • ท่านที่ดำเนินกิจการรับติดตั้ง, วางระบบ ที่เน้น Product ตัว Windows Server 2019 และ 2022 ด้าน Hyper-V
 • ท่านที่ต้องการเรียนรู้การติดตั้ง และ บริหารจัดการ Hyper-V ในระดับที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย System Admin และ System Engineer โดยเน้นด้าน Virtualization
 • ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ MCSA, MCSE 2019 และ 2022 ของค่าย Microsoft

กำหนดเวลาอบรม

เวลา 9:30 น. – 17:30 น.

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำเกี่ยวกับ Hyper-V Virtualization
 • คุณสมบัติใหม่ของ Windows Server 2019 และ 2022 Virtualization
 • Virtualization กับส่วนสำคัญที่ต้องเข้าใจ และการใช้งานที่จำเป็นต้องรู้
 • ขนาดของ Hardware ที่ต้องการใช้งานกับเครื่อง Server ที่ทำหน้าที่เป็น Host
 • การใช้ RAM ให้กับเครื่องโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ (Host Server)
 • การใช้เนื้อที่ของ Harddisk ให้กับ Hyper-V host Server
 • การเลือกใช้งาน Storage ให้กับ Hyper-V host Server
 • การติดตั้ง Services อื่นๆ ให้กับ Host Server ที่มีการใช้งาน Hyper-V
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Windows Server 2019 และ 2022 ใหม่เพื่อใช้งาน Hyper-V
 • การติดตั้ง Hyper-V Server Role บน Windows Server 2019 และ 2022
 • การบริหารจัดการ Virtual Machine บน Hyper-V
 • การสร้าง Virtual Machine บน Hyper-V
 • การอัปเดท Integration Services ให้กับ Virtual Machine เพื่อใช้ทำงานร่วมกันกับ Hyper-V host Server
 • การบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Machine บน Hyper-V
 • การใช้งาน Checkpoint (Snapshot) เพื่อบันทึกสถานะของ VM บน Hyper-V
 • การสร้าง, การเรียกคืน และการลบ Checkpoint (Snapshot) บน Hyper-V
 • การ Export Virtual Machine บน Hyper-V
 • การ Import Virtual Machine บน Hyper-V
 • การย้าย Virtual Machine จาก Windows Server 2008 ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่เป็น Windows Server 2019 และ 2022
 • การใช้ Full Server Backup Image (Physical Disk) ที่เก็บไว้บน Shared Network Folder รีสโตร์ให้กับ Virtual Machine on Hyper-V Server
 • การทำ Virtual Machine Replication บน Hyper-V เพื่อวางระบบ HA

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับ MCSA & MCSE+Security : 2003 MCITP : Enterprise Administrator 2008 , MCSE : Solution Expert 2016 & 2019 และมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรเตรียมสอบ MCP, MCSA, MCSE, MCTS และ MCITP
 • เอกสารประกอบการบรรยายโดยสรุปอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที (ไม่เน้นการใช้ Slide ที่มีแต่ Concept)
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น "e-Certificate"  จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
1 วัน (7 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
3800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
- [MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)

ตารางหลักสูตรอบรม Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022
รอบวันธรรมดา
7 พฤษภาคม 2567

31 พฤษภาคม 2567
30 สิงหาคม 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป