ภาพบรรยากาศอบรม

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7 รอบ 29-30 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) รอบ 20-24 ก.ค. 63

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [NA005] CCNA Routing and Switching (CCNA รหัส 200-301) รอบ 11,12,18,19,25 ก.ค. 2563

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร [NA005] CCNA Routing and Switching (CCNA รหัส 200-301) รอบ 11,12,18,19,25 ก.ค. 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 146 Next