ศูนย์อบรม ITcert
  • เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ง่ายๆ ด้วย ID ของ LINE Official Account หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
  • หลักสูตรอบรม Linux System
  • หลักสูตรอบรม Windows Server 2019 & 2022
  • หลักสูตรอบรม Microsoft Excel 2016 & 2019
  • หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION
  • หลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER
  • เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ง่ายๆ ด้วย ID ของ LINE Official Account หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (อบรมในนามนิติบุคคลเท่านั้น)
ศูนย์อบรม ITcert ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ การทำงานในสายงานด้านไอทีมามากกว่า 10 ปี


จุดมุ่งหมาย
การเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถบุคลากรด้านไอทีของไทยให้เทียบเท่ากับบุคลากรด้านไอทีในประเทศอื่นๆ เป็นสิ่งที่ทำให้เรามุ่งมั่นและพยายามปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรอบรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ


รูปแบบการอบรม
เนื่องจากหลักสูตรอบรมของ ITcert เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการสอบ Certification จากเวนเดอร์ต่างๆ และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้จริงด้วยเช่นกัน จึงทำให้ทุกหลักสูตรของเราจะเน้นการ ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง ควบคู่ไปกับการบรรยายเนื้อหาอบรม ที่ถูกปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา


สถานที่ตั้งศูนย์อบรม ITcert
เลขที่ 119/20 อาคารไอ.เอ็ม สแควร์ หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


โดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 119/20 อาคารไอ.เอ็ม สแควร์ หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557022871 (สำนักงานใหญ่)