หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
   
หลักสูตร Windows Server 2016 & 2019
หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM

ในหลักสูตรนี้จะเน้น Solutions และ Services ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้ง Windows Server 2016 และ 2019 ซึ่งจะเน้นการนำเอาไปใช้งานจริงในองค์กรธุรกิจทั่วไป โดยมีการจำลองรูปแบบการทำงานที่แท้จริงในองค์กร ซึ่งจะมีการ Setup ค่า Services ต่างๆ ที่นิยมใช้งาน เช่น DNS, DHCP, Active Directory (DC), Root DC, Additional DC, FSRM, DFS, Printer Server & Disk Management, Group Policy Management, Web Server (IIS), RRAS, NAT, VPN และการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ๆ บน Windows Server 2016 และ 2019 อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าหลังจากเรียนจบท่านจะมีความรู้ และสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอน รวมทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบรับใบประกาศนียบัตร MCSA, MCSE 2016 และ 2019 ได้อีกด้วย

พิเศษ มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเทคนิคการย้าย Active Directory (Domain) จากระบบ Windows Server 2008 หรือ 2012 ไปเป็นระบบ Windows Server 2016 และ 2019 อีกด้วย

อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
12000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019 โดยเน้นการบริหารจัดการ Active Directory Object โดยตรง และ ท่านที่ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ จากจุดศูนย์กลางที่เดียว (Centralized of Management) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การจัดตั้ง Domain ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายหลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง เช่น Root Domain, Additional Domain, Child Domain, Domain Trees และ Read-Only Domain Controller (RODC) เป็นต้น รวมทั้งการบริหารจัดการ Object ภายใต้ Domain ทั้งหมดจากที่เดียวกัน เช่น Organizational Unit, User Account, Group Account, Computer Account, File Sharing, Printer Sharing อีกทั้งการบริหารงาน และใช้ Group Policy Object ในการควบคุม User ในปริมาณมากๆ บน Windows Server 2016 และ 2019 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการดูแลระบบทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หรือ องค์กรที่มีหลายๆ สาขา รวมทั้งท่านที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วแต่ต้องการปรับปรุงระบบ Active Directory Services (Domain) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
12000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรสุดคุ้มเรียน 1 หลักสูตร เหมือนได้เรียน 2 หลักสูตร ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019 ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง (Advanced) โดยเริ่มตั้งแต่กรณีการ Migrate จากระบบเดิมที่เป็น Windows Server 2008 ให้กลายมาเป็นระบบ Windows Server 2016 และ 2019 โดยสมบูรณ์ ทั้งระบบ Domain, DNS, DHCP, File Sharing และ Access Control Lists พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น รวมถึงการจัดตั้ง Solutions บน Windows Server 2016 และ 2019 ในด้านต่างๆ

อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
13000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019 ในด้านการทำ Failover Cluster ซึ่งจะเป็น Solutions ที่จะนำไปใช้กับงานระบบ Data Center โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของระบบทั้งทางด้าน Network, Storage, Quorum Disk, DNS, Domain และการจัดตั้งค่า Failover Cluster ในงานด้านต่างๆ เช่น DHCP, File Share, SQL Database รวมทั้งการทำ Hyper-V Failover Cluster พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น (HA) ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2016 และ 2019 กับระบบงาน Data Center ได้อย่างแน่นอน

อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
6500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019 ในขั้นสูง (Advanced) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กรณีการ Migrate จากระบบเดิมที่เป็น Windows Server 2008 ให้กลายมาเป็นระบบ Windows Server 2016 และ 2019 โดยสมบูรณ์ ทั้งระบบ Domain, DNS, DHCP, File Sharing และ Access Control Lists พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น, การจัดตั้งค่า Features ในการใช้งานระบบ File Server ขั้นสูง เช่น ABE Hidden, Home Folder, FSRM, Offline Files, DFS Namespace, DFS Replication, Dynamic Access Control, Data DeDuplication, ReFS, Backup & Restore Data และ Shadow Copies เป็นต้น ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions การจัดการ File Server ขั้นสูงบน Windows Server 2016 และ 2019 ได้อย่างแน่นอน

อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
6500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019  ในการใช้งาน Networking ขั้นสูง เช่น DNSSEC, DHCP Enforcement, DHCP Failover, IP Address Management (IPAM) รวมทั้งการจัดตั้ง Network Load Balancing และ Failover Clustering เพื่อการทำ High Availability สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2016 และ 2019 ได้อย่างแน่นอน

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019 ในการใช้งาน Remote Desktop Services (RDS) Role เพื่อใช้งาน "RemoteApp" ซึ่งเป็น Tools ที่ให้เครื่องของ User (Client) สามารถเรียกใช้ Application บนเครื่อง Server ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office หรือ Business Application ต่างๆโดยไม่ต้อง ติดตั้ง Application เหล่านั้น ลงบนเครื่องของ User (Client) ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดค่า License ในการใช้งาน Application นั้นพร้อมกันหลายๆ เครื่อง ลดภาระในการที่ต้องไปบริหารจัดการ Application ที่เครื่องของ User (Client) และ การเข้ามาใช้งานสามารถมาได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Client OS, Thin Client หรือ Mobile Device โดยไม่ต้องคำนึงถึง Spec ที่เครื่องทางฝั่ง User (Client) รวมทั้ง Performance การใช้งานของ Application นั้นๆ จะใช้ทรัพยากรของทางฝั่งเครื่อง Server เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเป็น Solutions ที่กำลังได้รับความนิยม สำหรับทั้งองค์กรในทุกระดับ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2016 และ 2019 ได้อย่างแน่นอน

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งานและประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำหรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น Print Server, File Server หรือ DHCP Server เป็นต้น ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization เช่น Hyper-V บน Windows Server เข้ามาจัดการจึงเป็น Solution ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การ Migrate จากระบบเดิมที่เป็น Windows Server 2008 ให้กลายมาเป็นระบบ Windows Server 2019 โดยสมบูรณ์ ทั้งระบบ Domain, DNS, DHCP, File Sharing และ Access Control Lists พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปใช้ในการ Migrate ระบบจาก Windows Server 2008 ไปยัง 2019 ได้อย่างแน่นอน

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
พฤษภาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 17-21
มิถุนายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 21-25
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 28-29
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 28-30มิ.ย.,1-2ก.ค.
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 30
กรกฎาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 1
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 19-23
รอบวันหยุด 31ก.ค.,1,7-8,14ส.ค.
สิงหาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 16-20
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 30-31
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 30-31ส.ค.,1-3ก.ย.
กันยายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 1
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 13-17
[WS002] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster) 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 22-23
ตุลาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 4-8
พฤศจิกายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 8-12
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 15-16
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 15-19
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 17
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 18
ธันวาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy) 5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 13-17