หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM >> [WS002] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)
[WS002] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)
       
จองที่นั่งอบรม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ในด้านการทำ Failover Cluster ซึ่งจะเป็น Solutions ที่จะนำไปใช้กับงานระบบ Data Center โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของระบบทั้งทางด้าน Network, Storage, Quorum Disk, DNS, Domain และการจัดตั้งค่า Failover Cluster ในงานด้านต่างๆ เช่น DHCP, File Share, SQL Database รวมทั้งการทำ Hyper-V Failover Cluster พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบระบบโดยที่ไม่มี Downtime เกิดขึ้น (HA) ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 กับระบบงาน Data Center ได้อย่างแน่นอน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ท่านที่ดำเนินกิจการรับติดตั้ง, วางระบบ Windows Server 2019 และ 2022 ที่เน้น ด้านการทำ Failover Cluster ซึ่งจะเป็น Solutions ที่จะนำไปใช้กับงานระบบ Data Center โดยตรง
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย System Admin และ System Engineer โดยเน้น Solutions ที่เป็น Features บน Windows Server 2019 และ 2022 โดยตรง
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสายงาน System Admin และ System Engineer โดยเน้นด้านการทำ Failover Cluster ในระบบงาน Data Center
 • ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ กลุ่มวิชา MCSA และ MCSE  ทางสาย Windows Server 2019 และ 2022 ของค่าย Microsoft

 

กำหนดเวลาอบรม   

เวลา  9:30 น. – 17:30 น.

 

DAY1

 • แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Failover Cluster
 • อธิบายวิธีการทำงานของระบบ Failover Cluster และ Quorum Disk
 • การเตรียมความพร้อมของระบบก่อนทำ Failover Cluster 
 • การเตรียมความพร้อม Organization Unit (OU) บน Active Directory
 • การเตรียมความพร้อม User Account ที่ใช้สำหรับระบบ
 • การกำหนด Permission ที่จำเป็นต่อการสร้าง Cluster
 • การเตรียมความพร้อม Network Interface Card, IP Address
 • การเตรียมความพร้อมโดยการสร้าง DNS Record
 • การใช้งาน SAN Storage Server จำลอง (iSCSI Storage)
 • การเชื่อมต่อเครื่อง Server มายัง SAN Storage เพื่อนำไปใช้สร้าง Cluster
 • การจัดเตรียม Disk Drive และ Storage บน Failover Cluster Manager
 • การติดตั้ง Failover Cluster Feature
 • การสร้าง Windows Failover Cluster
 • การตั้งค่า Quorum Disk สำหรับ Cluster
 • การจัดตั้งค่า Network ในการติดต่อสำหรับ Cluster

File Share Failover Cluster

 • การเตรียมความพร้อมก่อนจะสร้าง File Share Failover Cluster
 • การสร้าง Disk จาก SAN Storage จำลอง
 • การเชื่อมต่อเครื่อง Server มายัง Disk เพื่อนำไปสร้าง File Share Failover Cluster
 • การจัดเตรียม Disk Drive และ Storage บน Failover Cluster Manager
 • การติดตั้ง File Server Role เพื่อใช้สำหรับ Cluster
 • การตั้งค่า Permission บน OU สำหรับสร้าง File Share Failover Cluster
 • การสร้าง File Share Failover Cluster บน Cluster Manager
 • การสร้าง File Share Location เพื่อใช้งานแบบ Cluster
 • การทดสอบใช้งาน File Share Folder บน Cluster
 • การทดสอบ Failover File Share ข้าม Server ขณะมีการใช้งาน Share Folder
 • อธิบายการทำงานของ Active-Standby Cluster และ Active-Active Cluster
 • การสร้าง Disk จาก SAN Storage จำลอง และการเชื่อมต่อจาก Server มายัง Disk เพื่อใช้งาน
 • การสร้าง File Share Failover Cluster และกำหนดให้ทำงานแบบ Active-Active Cluster
 • การทดสอบใช้งาน File Share Folder แบบ Active-Active Cluster

 

DAY2

DHCP Failover Cluster

 • การ Delegate Permission ให้กับ User Account ที่จำเป็นต่อการติดตั้ง DHCP Server
 • การสร้าง Disk จาก SAN Storage จำลอง และการเชื่อมต่อจาก Server มายัง Disk เพื่อใช้งาน
 • การจัดเตรียม Disk Drive สำหรับ DHCP Cluster
 • การติดตั้ง DHCP Server Role เพื่อใช้สำหรับ Cluster
 • การสร้าง DHCP Failover Cluster บน Cluster Manager
 • การสร้าง DHCP Scope บน DHCP Failover Cluster
 • การทดสอบใช้งานเพื่อรับ IP Address จาก DHCP Failover Cluster
 • การทดสอบ Failover DHCP ข้าม Server

SQL Failover Cluster

 • การเตรียมความพร้อม User Account ให้กับ SQL Service
 • การสร้าง Disk จาก SAN Storage แต่ละ Drive เพื่อใช้สำหรับ SQL Server Cluster
 • การสร้าง DTC Service บน Cluster Manager
 • การตั้งค่า Clustered DTCs บน Component Service
 • การติดตั้ง SQL Server 2014 Enterprise แบบ Cluster
 • การเพิ่ม Node ให้กับ SQL Server Cluster
 • การทดสอบใช้งาน SQL Server Cluster 

Hyper-V Failover Cluster

 • การเตรียมความพร้อมก่อนจะสร้าง Hyper-V Failover Cluster
 • การสร้าง Disk จาก SAN Storage จำลอง
 • การเชื่อมต่อเครื่อง Server มายัง Disk เพื่อนำไปสร้าง Hyper-V Failover Cluster
 • การจัดเตรียม Disk Drive และ Storage บน Failover Cluster Manager
 • การติดตั้ง Hyper-V Role เพื่อใช้สำหรับ Cluster
 • การสร้าง Hyper-V Failover Cluster บน Cluster Manager
 • การทดสอบใช้งาน Hyper-V Failover บน Cluster

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับ MCSA & MCSE+Security : 2003 MCITP : Enterprise Administrator 2008 , MCSE : Solution Expert 2016 & 2019 และมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรเตรียมสอบ MCP, MCSA, MCSE, MCTS และ MCITP
 • เอกสารประกอบการบรรยายโดยสรุปอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที (ไม่เน้นการใช้ Slide ที่มีแต่ Concept)
 • แผ่น DVD-ROM ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือ, คู่มือ LAB, Tools และ Images ต่างๆเพื่อนำกลับไปฝึกฝน และ ทบทวนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนวางระบบจริง
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น "e-Certificate"  จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (14 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
6500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
- [WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)

ตารางหลักสูตรอบรม Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)
รอบวันธรรมดา
18-19 เมษายน 2567
23-24 พฤษภาคม 2567
23-24 กรกฎาคม 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป