หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม NETWORKING >> [NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)
   
 
จองที่นั่งอบรม

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network โดยเน้นการคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ CCNA รหัส 200-301 ตัวใหม่ เพราะเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นติวข้อสอบให้กับผู้อบรม ควบคู่ไปกับการทำ LAB ที่ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ Network ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น ด้วยอุปกรณ์จริงทุก LAB รวมทั้งหลักสูตรนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ วิชา ICND 1 และ ICND 2 อีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301 ของค่าย Cisco


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • วิศวกรติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Engineer)
 • Network Planner และ Network Operator
 • ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล และ บำรุงรักษาระบบเครือข่าย
 • ผู้ที่เน้นเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร CCNA รหัส 200-301
 • นักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้ามาทำงานในสายงาน Network Engineer
 • ผู้สนใจระบบการทำงานของเครือข่าย (Network) อย่างลึกซึ้ง

กำหนดเวลาการอบรม
เวลา  9:30 น. – 17:30 น.

Day 1

Network Fundamentals

 • ทำความเข้าใจ TCP/IP , UDP Protocols และ Port Number
 • อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้งานในระดับ Enterprise Network
 • ตัวอย่างการออกแบบ IPv4 Addressing และ Subnetting ในการทำงานจริง
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหา IPv4 Addressing และ Subnetting
 • ทำความเข้าใจส่วนประกอบ Hardware การทำงานของ Router และ Switch
 • ทำความรู้จักกับ Mode การทำงานของ Router และ Switch
 • LAB 1 : การออกแบบ และ คำนวณ Subnet ทั้งแบบ FLSM และ VLSM
 • LAB 2 : วิธีการใช้ Console เพื่อ Access เข้าไปที่ตัว Router และ Switch
 • LAB 3 : การจัดตั้งค่า NTP , Login Banner และ Password
 • LAB 4 : การจัดตั้งค่า AAA Authentication & Telnet Sessions
 • LAB 5 : การจัดตั้งค่า SSH v.1 & v.2 ซึ่งปลอดภัยกว่า Telnet
 • LAB 6 : เทคนิคการทำ Backup / Upgrade IOS Router และ Switch
 • LAB 7 : เทคนิคการทำ Backup / Restore Configuration File
 • LAB 8 : เทคนิคการกู้คืน Password บน Cisco Router
 • LAB 9 : เทคนิคการกู้คืน Password บน Cisco Switch
 • LAB 10 : เทคนิคการกู้คืน IOS Image บน Cisco Router

Day 2

LAN Switching Technologies

 • อธิบายเกี่ยวกับ Switching Concepts
 • ความเข้าใจ MAC Learning และค่า Aging Time
 • ความเข้าใจตาราง MAC Address Table
 • ความเข้าใจ Frame Flooding และ Forwarding
 • การตรวจสอบปัญหาบน Interface Switch และสาย Cable
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ VLAN
 • ความเข้าใจการทำงานของ Access Port และ Trunk Port
 • เทคนิคการ Add และ Remove VLANs บน Trunk Port
 • หลักการทำงานของ DTP , VTP (v1 & v2), and 802.1Q
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ STP Protocols
 • ความเข้าใจ STP Mode เช่น PVST+ และ RPVST+
 • ความเข้าใจหลักการเลือก STP Root Bridge
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ STP Features
 • เทคนิคการตั้งค่า PortFast , BPDU Guard
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ Layer 2 Protocols
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหา EtherChannel
 • เทคนิคการทำ PAgP , LACP , และ No Protocol (On)
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Inter-VLAN Routing
 • เทคนิคการทำ Router on a stick และ SVI บน Layer 3 Switch
 • LAB 11 : การจัดตั้งค่า IP Address และ Default Gateway บน Switch
 • LAB 12 : การจัดตั้งค่าความปลอดภัยบน Switch Port (Port Security)
 • LAB 13 : การจัดตั้งค่า , การกำหนดหมายเลข และ ชื่อของ VLAN
 • LAB 14 : การกำหนด Port ให้เป็นสมาชิกของ VLAN
 • LAB 15 : การจัดตั้งค่า VLAN Trunking Port
 • LAB 16 : การจัดตั้งค่า ISL และ IEEE 802.1Q (dot1q)
 • LAB 17 : การจัดตั้งค่า VTP Server / Client / Transparent Mode
 • LAB 18 : การทำ Load Sharing ด้วย Spanning Tree Protocol (PVST)
 • LAB 19 : การจัดตั้งค่าเพื่อจำกัดปริมาณของ VLAN ที่จะวิ่งข้าม VLAN Trunk
 • LAB 20 : การจัดตั้งค่าเพื่อป้องกันการท่วมท้นของ Frames บน Switch Port
 • LAB 21 : การจัดตั้งค่า STP ตามมาตรฐาน IEEE 802.1D
 • LAB 22 : การจัดตั้งค่า STP ตามมาตรฐาน IEEE 802.1W (Rapid STP)
 • LAB 23 : การจัดตั้งค่า STP Port Fast สำหรับ Access Port
 • LAB 24 : การจัดตั้งค่า EtherChannel แบบ PAgP (Cisco)
 • LAB 25 : การจัดตั้งค่า EtherChannel แบบ LACP (IEEE802.3ad)
 • LAB 26 : การจัดตั้งค่า EtherChannel แบบ No Protocol
 • LAB 27 : การจัดตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง VLAN ที่ต่างกันด้วย
 • LAB 28 : การใช้ Router ด้วยเทคนิค Router on a stick
 • LAB 29 : การจัดตั้งค่า Layer 3 Switch ของ Cisco เพื่อใช้งานเครือข่าย
 • LAB 30 : เทคนิคการทำ Inter-VLAN Routing บน Layer 3 Switch
 • LAB 31 : การใช้ Layer 3 Switch ด้วยเทคนิค SVI Interface

Day 3

Routing Technologies

 • อธิบายการทำงานของ Routing Concepts
 • อธิบายส่วนประกอบต่างๆของตาราง Routing Table
 • อธิบายหลักการเลือกเส้นทาง Longest Match , AD , Cost
 • เปรียบเทียบการทำงานของ Static Routing และ Dynamic Routing
 • เปรียบเทียบการทำงานของ Distance Vector และ Link State Routing
 • เปรียบเทียบการทำงานของ IGP และ EGP
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ IPv4 และ IPv6 Static Routing
 • LAB 32 : การจัดตั้งค่า Static Route บน IPv4
 • LAB 33 : การจัดตั้งค่า Static Route บน IPv6
 • LAB 34 : การจัดตั้งค่า Floating Static Route (การทำ Backup Path)
 • LAB 35 : การจัดตั้งค่า Static Default Route บน IPv4
 • LAB 36 : การจัดตั้งค่า Static Default Route บน IPv6

Advanced Routing Technologies

 • อธิบายหลักการทำงานของ OSPFv2 และ OSPFv3 Routing
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ OSPFv2 สำหรับ IPv4 แบบ Single Area และ Multi Area
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ OSPFv3 สำหรับ IPv6 แบบ Single Area และ Multi Area
 • LAB 37 : การจัดตั้งค่า OSPFv2 บน IPv4 แบบ Single Area
 • LAB 38 : การจัดตั้งค่า OSPFv2 บน IPv4 แบบ Multi Area
 • LAB 39 : การจัดตั้งค่า OSPFv3 บน IPv6 แบบ Single Area
 • LAB 40 : การจัดตั้งค่า OSPFv3 บน IPv6 แบบ Multi Area

Day 4

Infrastructure Security

 • ความเข้าใจหลักการทำงานของ Access Control List
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ IPv4 Access List สำหรับใช้งาน Traffic Filtering
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ IPv6 Access List สำหรับใช้งาน Traffic Filtering
 • LAB 41 : การจัดตั้งค่า Standard Access List บน IPv4
 • LAB 42 : การจัดตั้งค่า Extended Access List บน IPv4
 • LAB 43 : การจัดตั้งค่า Standard Access List บน IPv6
 • LAB 44 : การจัดตั้งค่า Extended Access List บน IPv6

Infrastructure Services 

 • อธิบายหลักการทำงานของ DNS
 • แก้ไขปัญหา Client Connectivity ที่เกี่ยวข้องกับ DNS
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ DHCP บน Cisco Router
 • เทคนิคการจัดตั้ง DHCP Relay Agent (DHCP Helper)
 • รายละเอียดการทำงานของ Network Address Translation (NAT)
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ เกี่ยวกับ NAT
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ PAT (Overloading)
  เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ Dynamic + Overloading
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ Static
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ Static + Port Forwarder
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบเกี่ยวกับ HSRP, VRRP และ GLBP
 • การกำหนดค่า Parameter เช่น Version , Priority และ Preemtion
 • LAB 45 : การจัดตั้งค่า DHCP Server บน Cisco Router
 • LAB 46 : การจัดตั้งค่า DHCP Helper Address
 • LAB 47 : การจัดตั้งค่า NAT แบบ PAT (Overloading)
 • LAB 48 : การจัดตั้งค่า NAT แบบ Dynamic + Overloading
 • LAB 49 : การจัดตั้งค่า NAT แบบ Static (Public Server)
 • LAB 50 : การจัดตั้งค่า NAT แบบ Static + Port Forwarder
 • LAB 51 : การจัดตั้ง HSRP บน Layer 3 Switch

Day 5

Infrastructure Management

 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ Device Monitoring Protocols
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ SNMPv2 , SNMPv3 , Syslog
 • แก้ไขปัญหา Network Connectivity โดยใช้ ICMP echo-based IP SLA
 • การตั้งค่า และ ตรวจสอบ Device Management
 • เทคนิคการใช้ Cisco Discovery Protocol และ LLDP
 • LAB 52 : การจัดตั้งค่า Syslog Server บน Cisco Device
 • LAB 53 : การจัดตั้งค่า SNMP Server บน Cisco Device
 • LAB 54 : การจัดตั้งค่า CDP (Cisco) และ LLDP (Standard)

Advanced Technologies

 • อธิบายหลักการทำงานของ Wireless LAN สำหรับ Enterprise Network
 • อธิบายการทำงานของ Wireless LAN Controller และ Access Point
 • ความเข้าใจมาตรฐาน Wireless Security Standard
 • อธิบายการทำงาน และ ความเข้าใจ Quality of Service (QoS)
 • อธิบายการทำงาน และ ความเข้าใจ Virtual Machines (VM)
 • อธิบายการทำงาน และ ความเข้าใจ Cloud Architecture
 • อธิบายการทำงานของ Network Automation & Programmability

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Cisco ทั้งระดับ CCNA, CCDA, CCNP, CCDP และ CCIP รวมทั้งมีประสบการณ์สอนทั้งหลักสูตร CCNA และ CCNP
 • เรียนรู้กับอุปกรณ์จริงทุก LAB ทั้ง Router และ Switch ซึ่งคำสั่งทุกคำสั่งสามารถนำไปใช้งานกับระบบจริงได้แน่นอน
 • เอกสารประกอบการบรรยายปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามแนวข้อสอบ CCNA รหัส 200-301
 • LAB ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริง ซึ่งจะมีความเข้มข้นและล้ำหน้ากว่าการสอนติวสอบ CCNA ทั่วไป รวมทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาของ CCNP ในบางส่วน
 • แผ่น DVD-ROM โปรแกรม, Tools ต่างๆ สำหรับจัดการกับ Router และ Switch
 • Video Training อุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco จากต่างประเทศ
 • โปรแกรม Simulation เพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวสอบทั้งในระดับ CCNA, CCNP จนถึงระดับ CCIE เช่น Packet Tracer และ GNS3
 • โปรแกรมจำลองการทำข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบวิชา CCNA 200-301 ซึ่งมีการ Update ล่าสุด และมีความแม่นยำตรงกับข้อสอบจริงมากที่สุด
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมจากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
5 วัน (35 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม หรือ ฝ่ายขาย คุณจันทร์ทิพย์ วินิจสร 089-892-3246
ศูนย์อบรม 095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
13500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting

ตารางหลักสูตรอบรม CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)
รอบวันธรรมดา
30-31มกราคม,1-3 กุมภาพันธ์ 2566
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER