หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม NETWORKING >> [NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)
       
จองที่นั่งอบรม

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network โดยเน้นการจัดตั้งคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ CCNA รหัส 200-301 ตัวใหม่ เพราะเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นสอนตามหลักสูตร CCNA ควบคู่ไปกับการทำ LAB ที่ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ Enterprise Network ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น ด้วยอุปกรณ์จริงทุก LAB เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการจัดตั้งคอนฟิกบนอุปกรณ์จริง และ สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301 ของค่าย Cisco อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • วิศวกรติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Engineer)
 • Network Planner และ Network Operator
 • ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล และ บำรุงรักษาระบบเครือข่าย
 • ผู้ที่เน้นเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร CCNA รหัส 200-301
 • นักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้ามาทำงานในสายงาน Network Engineer
 • ผู้สนใจระบบการทำงานของเครือข่าย (Network) อย่างลึกซึ้ง

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Network หรือ เคยมีประสบการณ์ทำงานด้าน Network มาบ้างแล้ว

กำหนดเวลาการอบรม
เวลา  9:30 น. – 17:30 น.

เนื้อหาหลักสูตร

ความเข้าใจ Network Fundamentals และ การจัดการ Router & Switch ของ Cisco

 • ทำความเข้าใจ TCP/IP , UDP Protocols และ Port Number
 • อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้งานในระดับ Enterprise Network
 • ตัวอย่างการออกแบบ IPv4 Addressing และ Subnetting ในการทำงานจริง
 • การตั้งค่า , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหา IPv4 Addressing และ Subnetting
 • ทำความเข้าใจส่วนประกอบ Hardware การทำงานของ Router และ Switch
 • ทำความรู้จักกับ Mode การทำงานของ Router และ Switch ของ Cisco
 • LAB # 1 การออกแบบ และ คำนวณ Subnet ทั้งแบบ FLSM และ VLSM
 • LAB # 2 วิธีการใช้ Console เพื่อ Access เข้าไปที่ตัว Router และ Switch
 • LAB # 3 การจัดตั้งค่า NTP Server, Login Banner และ Password
 • LAB # 4 การจัดตั้งค่า AAA Authentication & Telnet Sessions
 • LAB # 5 การจัดตั้งค่า SSH v.1 & v.2 ซึ่งปลอดภัยกว่า Telnet
 • LAB # 6 เทคนิคการทำ Backup / Upgrade IOS Router และ Switch
 • LAB # 7 เทคนิคการทำ Backup / Restore Configuration File
 • LAB # 8 เทคนิคการกู้คืน Password บน Router ของ Cisco
 • LAB # 9 เทคนิคการกู้คืน Password บน Switch ของ Cisco
 • LAB # 10 เทคนิคการกู้คืน IOS Image บน Router ของ Cisco

การจัดตั้ง Configure VLAN บน Switch ของ Cisco

 • รายละเอียดมาตรฐานและหลักการทำงานของ VLAN
 • การจัดตั้ง Configure VLAN บน Cisco Catalyst Switch
 • การกำหนด Mode การทำงานของ VLAN Trunking Protocol (VTP)
 • LAB # 11 การจัดตั้ง Configure VTP Domain
 • LAB # 12 การจัดตั้ง Configure VTP Server Mode
 • LAB # 13 การจัดตั้ง Configure VTP Client Mode
 • LAB # 14 การจัดตั้ง Configure VTP Transparent Mode
 • LAB # 15 การกำหนดหมายเลข VLAN ID และ Name
 • LAB # 16 การกำหนด Port เป็นสมาชิกของ VLAN ID
 • LAB # 17 การจัดตั้งสถานะ Suspend และ Shutdown ให้กับ VLAN ID
 • LAB # 18 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ VLAN บนเครือข่าย

การจัดตั้ง Configure VLAN Trunking บน Switch ของ Cisco

 • รายละเอียดมาตรฐานและหลักการทำงานของ VLAN Trunking
 • มาตรฐาน IEEE 802.1Q และ ISL ของ Cisco
 • LAB # 19 วิธีการ Enable และ Disable Trunk Port (DTP)
 • LAB # 20 การจัดตั้ง Configure VLAN Trunking
 • LAB # 21 การจัดตั้ง Configure ISL และ IEEE 802.1Q  (dot1q)
 • LAB # 22 การจัดตั้ง Configure เพื่อจำกัดปริมาณของ VLAN ที่จะวิ่งข้าม Trunk Port
 • LAB # 23 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ VLAN Trunking

การจัดตั้ง Configure EtherChannel บน Switch ของ Cisco

 • รายละเอียดมาตรฐานและหลักการทำงานของ EtherChannel
 • LAB # 24 การจัดตั้ง Configure L2 EtherChannel
 • LAB # 25 การจัดตั้ง Configure L3 EtherChannel
 • LAB # 26 การจัดตั้ง Configure EtherChannel แบบ PAgP (Cisco)
 • LAB # 27 การจัดตั้ง Configure EtherChannel แบบ LACP (IEEE802.3ad)
 • LAB # 28 การจัดตั้ง Configure EtherChannel แบบ No Protocol
 • LAB # 29 การจัดตั้ง Load Balancing ภายใต้ EtherChannel
 • LAB # 30 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ EtherChannel

การจัดตั้ง Configure STP บน Switch ของ Cisco

 • รายละเอียดมาตรฐาน และหลักการทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP)
 • LAB # 31 การจัดตั้ง Configure STP เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบมีเส้นทางทดแทน
 • LAB # 32 การทำ Load Sharing ด้วย Per-VLAN STP (PVST)
 • LAB # 33 การทำ Load Sharing ด้วย Multiple VLAN STP (MST)
 • LAB # 34 การจัด Configure Primary Root Switch
 • LAB # 35 การจัดตั้ง Configure Secondary Root Switch
 • LAB # 36 การจัดตั้ง Configure STP Port Priority
 • LAB # 37 การจัดตั้ง Configure STP Path Cost
 • LAB # 38 การจัดตั้ง Configure STP Portfast
 • LAB # 39 การจัดตั้ง Configure STP BPDU Guard
 • LAB # 40 การจัดตั้ง Configure STP BPDU Filtering
 • LAB # 41 การจัดตั้ง Configure STP Root Guard
 • LAB # 42 การจัดตั้ง Configure STP Loop Guard
 • LAB # 43 การจัดตั้ง Configure Unidirectional Link Detection
 • LAB # 44 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ STP

เทคนิคการจัดตั้ง Configure Inter VLAN Routing

 • วิธีการเชื่อมต่อ VLAN ที่แตกต่างกันด้วยการทำ Inter VLAN Routing
 • LAB # 45 การจัดตั้ง Configure เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง VLAN ที่ต่างกันด้วย Router แบบเทคนิค Router on a Stick
 • LAB # 46 การจัดตั้ง Configure เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง VLAN ด้วย Layer 3 Switch โดยใช้เทคนิค SVI Interface
 • LAB # 47 การจัดตั้ง Configure DHCP Server ของแต่ละ VLAN บน Layer 3 Switch
 • LAB # 48 การจัดตั้ง Configure DHCP Helper Address บน Layer 3 Switch
 • LAB # 49 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ Inter VLAN Routing

เทคนิคการจัดตั้ง Configure Gateway Redundancy Protocols

 • รู้จักกับรายละเอียดการทำงานของ Multiple HSRP, VRRP และ GLBP
 • แนวทาง และรายละเอียดการจัด Configure HSRP, VRRP และ GLBP
 • LAB # 50 การจัดตั้ง Configure Multiple HSRP
 • LAB # 51 การจัดตั้ง Configure Priority บน HSRP
 • LAB # 52 การจัดตั้ง Configure HSRP Groups และ Clustering 
 • LAB # 53 การจัดตั้ง Configure HSRP Authentication และ Timers
 • LAB # 54 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ HSRP

การจัดตั้ง Configure Security บน Switch ของ Cisco

 • แนวทาง และรายละเอียดการจัด Configure Security บน Switch
 • LAB # 55 การจัด Configure Port Security
 • LAB # 56 การจัด Configure AAA Authentication
 • LAB # 57 การจัด Configure SSH และ HTTPS Authentication
 • LAB # 58 การจัด Configure 802.1x Port-Based Authentication
 • LAB # 59 การจัด Configure Access Port และ Trunk Port
 • LAB # 60 การจัด Configure DHCP Snooping
 • LAB # 61 การจัด Configure DAI Protection
 • LAB # 62 การจัด Configure IP Source Guard
 • LAB # 63 วิธีการ Enable และ Disable CDP, LLDP, DTP และ VTP
 • LAB # 64 การจัด Configure VLAN Access List
 • LAB # 65 การจัดตั้ง Configure Private VLANs
 • LAB # 66 การใช้คำสั่งเพื่อ Troubleshooting เกี่ยวกับ Security บน Switch
 • LAB # 67 การกู้คืน Password บน Switch ของ Cisco

อธิบาย และ ทำความเข้าใจ Routing Technologies

 • อธิบายการทำงานของ Routing Concepts
 • อธิบายส่วนประกอบต่างๆของตาราง Routing Table
 • อธิบายหลักการเลือกเส้นทาง Longest Match , AD , Cost
 • เปรียบเทียบการทำงานของ Static Routing และ Dynamic Routing
 • เปรียบเทียบการทำงานของ Distance Vector และ Link State Routing
 • เปรียบเทียบการทำงานของ IGP และ EGP
 • การจัดตั้งค่า และ ตรวจสอบ IPv4 Static Routing

อธิบายและทำความเข้าใจ Advanced Routing Technologies

 • อธิบายหลักการทำงานของ OSPF Routing
 • การจัดตั้ง OSPF Adjacency
 • การจัดตั้ง OSPF Cost (SPF)
 • การจัดตั้ง OSPF Router-ID
 • การจัดตั้ง Enable OSPF on Interfaces
 • การจัดตั้ง OSPF Passive Interface และ Default Route
 • การใช้คำสั่งตรวจสอบ OSPF Routing
 • อธิบายหลักการทำงานของ BGP Routing
 • ความเข้าใจเลข AS Number และ BGP AS Path Vector
 • การจัดตั้ง BGP Neighbors และ Advertise Network to BGP
การจัดตั้ง Infrastructure Security & Services บน Router ของ Cisco
 • ความเข้าใจหลักการทำงานของ Access Control List
 • การจัดตั้งค่า และ ตรวจสอบ Access Control List สำหรับใช้งาน Traffic Filtering
 • อธิบายหลักการทำงานของ DNS
 • แก้ไขปัญหา Client Connectivity ที่เกี่ยวข้องกับ DNS
 • การจัดตั้งค่า และ ตรวจสอบ DHCP บน Cisco Router
 • เทคนิคการจัดตั้ง DHCP Relay Agent (DHCP Helper)
 • รายละเอียดการทำงานของ Network Address Translation (NAT)
 • การจัดตั้งค่า และ ตรวจสอบ เกี่ยวกับ NAT
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ PAT (Overloading)
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ Dynamic + Overloading
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ Static (Public Server)
 • เทคนิคการจัดตั้ง NAT แบบ Static + Port Forwarder

อธิบายหลักการทำงานของ Internet Protocol Version 6 (IPv6)

 • อธิบายหลักการทำงานของ Internet Protocol Version 6 (IPv6)
 • ความเข้าใจ และ การนำ IPv6 ไปใช้งานจริง สำหรับทุกองค์กร
 • การจัดตั้งค่า IPv6 บนอุปกรณ์ Network Devices ต่างๆ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Cisco ทั้งระดับ CCNA, CCDA, CCNP และ CCDP รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานจริง และ สอนหลักสูตร CCNA, CCNP มามากกว่า 10 ปี 
 • เรียนรู้กับอุปกรณ์จริงทุก LAB ทั้ง Router และ Switch ของค่าย Cisco ซึ่งคำสั่งทุกคำสั่งสามารถนำไปใช้งานกับระบบจริงได้อย่างแน่นอน
 • เอกสารประกอบการบรรยายปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามแนวข้อสอบ CCNA รหัส 200-301
 • LAB ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานในระดับ Enterprise Network ที่แท้จริง ซึ่งจะมีความเข้มข้นและล้ำหน้ากว่าการสอน CCNA ทั่วไป รวมทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาของ CCNP ในบางส่วน
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น e-Certificate จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
5 วัน (35 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
14500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
- [WL001] Implementing Wireless LAN Solutions

ตารางหลักสูตรอบรม CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)
รอบวันธรรมดา
13-17 พฤษภาคม 2567
17-21 มิถุนายน 2567
8-12 กรกฎาคม 2567

29-31กรกฎาคม,1-2 สิงหาคม 2567
26-30 สิงหาคม 2567
9-13 กันยายน 2567
11-15 พฤศจิกายน 2567
 
รอบวันหยุด
27-28กรกฎาคม,3-4,10 สิงหาคม 2567
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป