หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม NETWORKING
หลักสูตรอบรม NETWORKING
เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับระบบ Network ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นพื้นฐานจนถึงระดับปานกลาง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network มาก่อน เช่น นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย, นักศึกษาที่จบใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานสาย Network มาก่อน, ผู้ที่ทำสายงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่งานด้าน Network โดยตรง หรือ ผู้ที่เริ่มต้นทำสายงานด้าน Network ใหม่ๆ ซึ่งการทำงานด้าน Network ความเข้าใจพื้นฐานอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบ Network อย่างถูกต้องตามหลักการในทางปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง ทั้ง Switch Cisco, Router Cisco, Wireless Access Point รวมทั้งการจัดตั้งค่า Windows 10 และ 11 สำหรับการใช้งานผ่าน Network ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้เพื่อก้าวต่อไปสู่การสอบ Cert CCNA สาย Network ของค่าย Cisco และ Cert MCSA สาย System ของค่าย Microsoft อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ทำงานจริงได้กับอุปกรณ์ Network ทุกยี่ห้ออีกด้วย
อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
8000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network โดยเน้นการจัดตั้งคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ CCNA รหัส 200-301 ตัวใหม่ เพราะเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นสอนตามหลักสูตร CCNA ควบคู่ไปกับการทำ LAB ที่ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ Enterprise Network ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น ด้วยอุปกรณ์จริงทุก LAB เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการจัดตั้งคอนฟิกบนอุปกรณ์จริง และ สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301 ของค่าย Cisco อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย
อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
13500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพ ติดตั้งและจัดคอนฟิก Switch ของค่าย Cisco ซึ่งต้องให้บริการ Support ลูกค้าภาคปฏิบัติโดยตรง ซึ่งจะมีการอธิบายทฤษฎีควบคู่ไปกับการทำ LAB มากกว่า 56 LAB ที่ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ Network ที่มีการใช้ Switch ของ Cisco มาเชื่อมต่อกันทั้งในระดับ Access Layer, Distribution Layer และ Core Layer ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น จากกรณีตัวอย่างที่มีใช้งานอยู่ในองค์กรทั่วๆไป จนถึงระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ รวมทั้งทักษะการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco โดยใช้หลักการ Best Practice ตามที่ Cisco แนะนำ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลรักษา,  การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย ที่ใช้อุปกรณ์ Switch ของค่าย Cisco ได้อย่างแน่นอน 

อบรม 3 วัน (21 ชั่วโมง)
7500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย Wireless LAN ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะการใช้งานแบบ Mobility เกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งจะเน้นการนำ Wireless LAN Controller มาต่อใช้งานกับ Access Point ในรูปแบบ Solutions ต่างๆ ซึ่งจะเหมาะสมกับองค์กรทุกระดับทั้ง ขนาดเล็ก , ขนาดกลาง จนถึง ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Wireless ในระดับ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพ ติดตั้งและจัดคอนฟิก Router และ Switch ของค่าย Cisco ซึ่งต้องให้บริการ Support ลูกค้าภาคปฏิบัติซึ่งเน้นด้านความปลอดภัย (Security) โดยตรง เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งค่าความปลอดภัยในการ Access เข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ การกำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบน Router และ Switch ของค่าย Cisco การกำหนดค่าให้ Router ของ Cisco ทำหน้าที่เสมือนเป็น Firewall ด้วยความสามารถของ IOS Firewall ไปจนถึงวิธีการในการเข้ารหัส (Encryption) สำหรับการส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่าย (IPsec VPN) รวมทั้งการกำหนดค่าความปลอดภัยบน Layer 3 Switch ของ Cisco ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่า ท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลรักษา, การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของเครือข่าย ที่ใช้อุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco ได้อย่างแน่นอน

อบรม 3 วัน (21 ชั่วโมง)
7500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสที่ใช้งานปัจจุบัน (IPv4) มีแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั้นคือ IPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างจริงจังในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทำให้ต้องมีการศึกษา และ การติดตั้งอย่างถูกต้องในการใช้งาน โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ IPv6 มาใช้งานบนระบบเครือข่าย โดยครอบคลุมเนื้อหาการออกแบบ และ การใช้งานจริงของ IPv6 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสาขา ด้วย Routing Protocol แบบต่างๆ เช่น Static, RIPng, OSPFv3, EIGRP for IPv6 และ เทคนิค 6to4 Tunnels ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถนำ IPv6 ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
7500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ Advance Routing โปรโตคอล BGP นี้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Routing Protocol ขั้นสูง บนระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอล BGP ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง องค์กรขนาดใหญ่, สถาบันการศึกษา, ระดับ Service Provider (ISP) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถจัดการนโยบายเกี่ยวกับด้าน Routing ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานความรู้สำหรับการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA และ CCNP สาย Service Provider ได้อีกด้วย

อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
7500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม NETWORKING
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
พฤศจิกายน 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 1-3
รอบวันธรรมดา 22-24
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 6-9
รอบวันหยุด 4-5,11-12
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions 1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 10
รอบวันธรรมดา 30
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301) 5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 20-24
ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 6-8
รอบวันหยุด 16-17,23
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 12-15
มกราคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301) 5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 8-12
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 10-12
รอบวันธรรมดา 17-19
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 23-26
รอบวันหยุด 13-14,20-21
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions 1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 16
กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 5-8
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301) 5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 19-23
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 21-23
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions 1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 29
มีนาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 5-8
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301) 5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 25-29
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 27-29
เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 1-4
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions 1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 11
พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 7-10
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301) 5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 13-17
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 15-17
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions 1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 23
มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting 4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 4-7
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions 1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 19