ประวัติวิทยากรอบรม

Mr.Yotin Preechasuk
Course:  Basic Network Installation and TroubleshootingWindows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)Linux System & Network AdministrationInstalling and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022Zabbix HA Monitoring (Workshop)Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)Linux LDAP & File Server (Workshop)Implementing Wireless LAN SolutionsWindows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File ServerImplementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High AvailabilityImplementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services

Mr.Chaiyan Wongsarot
Course:  Linux System & Network AdministrationLinux LDAP & File Server (Workshop)Advanced Linux Mail Server (Workshop)Linux Centralized Logs (Workshop)

Mr.Churawut Meekuson
Course:  C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET)ASP.NET Web Programming (using C# 4.0)Developing Web Application using ASP.NET MVC 5

Ms.Thanunya Phontri
Course:  Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลางAdvanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ

Ms.Patwadee Maspoom
Course:  Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลางAdvanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ