ประวัติวิทยากรอบรม

Mr.Yotin Preechasuk
Course:  Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)Basic Network Installation and TroubleshootingWindows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)Implementing VMware vSphere ESXi 7.0Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File ServerImplementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High AvailabilityImplementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop ServicesCisco Routers & Switches Hardening and Security (Workshop)Implementing IPv6 Routing (Workshop)Configuring and Implementing for BGP Advanced Routing (Workshop)

Mr.Churawut Meekuson
Course:  C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET)ASP.NET Web Programming (using C# 4.0)Developing Web Application using ASP.NET MVC 5

Ms.Patwadee Maspoom
Course:  Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลางAdvanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ

Ms.Thanunya Phontri
Course:  Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลางAdvanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ

Mr.Chaiyan Wongsarot
Course:  Linux System & Network AdministrationLinux File Server Workshop (LDAP)Advanced Linux Mail ServerLinux Centralized Logs

Mr.Wanatpong Dokput
Course:  Linux System & Network AdministrationLinux File Server Workshop (LDAP)Advanced Linux Mail ServerLinux Centralized Logs

Mr.Sorot HongYoke
Course:  Microsoft SQL Server 2014 Database Querying