[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0
       
จองที่นั่งอบรม

ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทั้งการให้บริการทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งาน และประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำ หรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้ เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization จึงเป็น Solutions ที่นิยมนำมาใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นสอนการใช้งานโปรแกรมในชุดของ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0 โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้ง, การกำหนดค่า, การบริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการ Virtual Machine การกำหนดค่าทางด้าน Network, การเชื่อมต่อกับ Storage, การทำ High Availability รวมถึงการจัดการ Backup และ Recovery เครื่อง Virtual Machine อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ท่านที่ต้องการนำ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0 ไปใช้เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานกับระบบ Server Room และ Data Center จริง
 • ท่านที่กำลังดูแลระบบ Support, Administrator ที่ต้องดูแล และบริหารจัดการ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0 โดยตรง
 • ท่านที่ทำงานรับติดตั้ง, วางระบบ ที่เน้น Production ตัว VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0
 • ท่านที่ต้องการเรียนรู้การติดตั้ง และบริหารจัดการ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0 ในระดับที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย System Admin และ System Engineer ซึ่งเน้นเทคโนโลยีด้าน Virtualization ของค่าย VMware โดยตรง

หลักสูตรแนะนำก่อนหน้า : Basic Network Installation and Troubleshooting
หลักสูตรแนะนำถัดไป : Windows Server 2019 & 2022, Linux System Admin

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

Day 1

 • ภาพรวม Virtualization Technology และ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0
 • แนะนำส่วนประกอบของ VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0
 • คุณสมบัติด้าน Hardware ของเครื่อง Server ที่จะนำมาเป็น ESXi Host
 • การติดตั้ง และการกำหนดค่า VMware ESXi Server 7.0 & 8.0 แบบ step-by-step
 • การติดตั้ง และการใช้งาน VMware vSphere Web Client (HTML5)
 • การกำหนดค่าใช้งาน ESXi Server 7.0 & 8.0 เช่น Licensed Features, NTP, DNS, Host Name, Routing, System Logs และ บริหารจัดการ Datastore
 • เทคนิคการ Browse และจัดการกับ Folder, File ใน Datastore
 • การกำหนดค่า Network Standard, Network Connections และ Port Groups
 • การกำหนดค่า Standard vSwitch Properties และ การจัดตั้ง NIC Teaming
 • การสร้าง Virtual Machine (VM) บน ESXi Server 7.0 & 8.0 แบบ Step-by-Step
 • การจัดเตรียม vDisk Type ทั้งในรูปแบบ Thick และ Thin Provisioning
 • การติดตั้ง Guest OS (Windows Server 2019) บน Virtual Machine
 • การติดตั้ง VMware Tools เพื่อให้ใช้งาน Guest OS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • การ Backup สถานะ Guest OS ด้วยเทคนิคการ Take Snapshot
 • การ Backup Image ของ Guest OS ด้วยเทคนิค Export OVF Template
 • การ Restore Image ของ Guest OS ด้วยเทคนิค Deploy OVF Template

Day 2

 • การจัดเตรียม ESXi Host สำหรับติดตั้ง vCenter Server Appliance 7.0 & 8.0
 • การติดตั้ง และการกำหนดค่า vCenter Server Appliance 7.0 & 8.0
 • การกำหนดค่า vCenter Server Appliance 7.0 & 8.0 ผ่านทาง vSphere Web Client
 • การสร้าง Datacenter และการเพิ่ม ESXi Host Server บน vCenter Server 7.0 & 8.0
 • การสร้าง Standard vSwitch และ VM Port Group บน vCenter Server 7.0 & 8.0
 • การกำหนดค่า Standard vSwitch Properties และ การจัดตั้ง NIC Teaming
 • การบริหารจัดการ Datastore (Storage) บน vCenter Server 7.0 & 8.0
 • การสร้าง Virtual Machine (VM) บน vCenter Server 7.0 & 8.0 แบบ Step-by-Step
 • การติดตั้ง และกำหนดค่า iSCSI Storage เพื่อนำมาทำ Quorum Disk
 • เทคนิคการเชื่อมต่อ iSCSI Storage เพื่อให้ ESXi Server ใช้ Storage กลางร่วมกัน
 • เทคนิคการเพิ่มพื้นที่ Datastore (Storage) บน vCenter Server 7.0 & 8.0
 • รายละเอียดการ Clone เครื่อง Virtual Machine ทั้งแบบ Online และ Offline
 • รายละเอียด และเทคนิคการ Clone เครื่อง Virtual Machine แบบ Template
 • เทคนิคการสร้าง Answer File และ Reset SID เพื่อนำมาใช้กับ Guest OS (VM)
 • เทคนิคการสร้าง Guest OS (VM) จำนวนมาก โดยการใช้ Template
 • การกำหนดค่า และสร้าง Virtual Switch สำหรับทำ VMware vMotion
 • การย้ายเครื่อง Guest OS (VM) ด้วยเทคนิค VMware vMotion
 • อธิบายรายละเอียด และประโยชน์ของการสร้าง Cluster Group บน VMware
 • เทคนิคการกำหนดค่า VMware vSphere High Availability (HA) Cluster
 • เทคนิคการกำหนดค่า VMware Virtual Machine (VM) Fault Tolerance
 • การใช้งาน VMware Converter Standalone เพื่อย้าย Host มาเป็น Guest (VM)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยี Server, Network และ Virtualization มามากกว่า 10 ปี และมีใบ Certified รับรองความสามารถโดยตรง
 • เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • Video สอนการใช้งาน VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0 โดยละเอียดจากต่างประเทศ
 • ไฟล์ทั้งหมดที่ใช้อบรมใน Class, Tools และ Images ต่างๆเพื่อนำกลับไปฝึกฝนทำ Home LAB และ ทบทวนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนวางระบบจริง
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น e-Certificate จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (14 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
063-337-1483
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
9000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting

ตารางหลักสูตรอบรม Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0
รอบวันธรรมดา
9-10 กรกฎาคม 2567
22-23 สิงหาคม 2567

27-28 สิงหาคม 2567
21-22 ตุลาคม 2567
19-20 พฤศจิกายน 2567
12-13 ธันวาคม 2567
 
รอบวันหยุด
24-25 สิงหาคม 2567
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
หลักสูตรที่ได้รับแถมคอร์ส Online ต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป