ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 10:34:56)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
สิงหาคม 2563
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO001] Microsoft Excel 2016 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 1-2
[LS002] Linux File Server Workshop (LDAP) 1 วัน 3,800 รอบวันหยุด 2
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 3-7
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 13-14
รอบวันหยุด 8-9
[LS003] Advanced Linux Mail Server 1 วัน 3,800 รอบวันหยุด 9
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 13-14
รอบวันหยุด 15-16
[MO003] Advanced Excel 2016 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 15-16
[LS004] Linux Centralized Logs 1 วัน 3,800 รอบวันหยุด 16
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 18-21
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 8,000 รอบวันหยุด 22-23,29-30
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13,500 รอบวันหยุด 22-23,29-30ส.ค.,5ก.ย.
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 24-25
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 24-28
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 26
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 27
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 28
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 31ส.ค.,1-2ก.ย.
กันยายน 2563
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 3-4
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 9,500 รอบวันหยุด 5-6,12-13
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 7-11
[MO001] Microsoft Excel 2016 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันธรรมดา 10-11
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8,500 รอบวันหยุด 12-13,19-20
[DB001] Microsoft SQL Server 2014 Database Querying 5 วัน 9,500 รอบวันหยุด 12-13,19-20,26
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 15-18
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 17-18
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 21-25
[MO003] Advanced Excel 2016 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5,000 รอบวันธรรมดา 24-25
[WS002] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 28-29
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 30ก.ย.,1ต.ค.
ตุลาคม 2563
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 19-22
รอบวันหยุด 3-4,10-11
[WD009] Developing Web Application using ASP.NET MVC 5 4 วัน 8,500 รอบวันหยุด 3-4,10-11
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 5-9
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 14-15
[ME002] Microsoft Exchange Server 2016&2019 Administrator Workshop  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 16
[MO001] Microsoft Excel 2016 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 17-18
[NW004] Cisco Routers & Switches Hardening and Security (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 20-22
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 26-30
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6,500 รอบวันหยุด 31ต.ค.,1พ.ย.
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 9,500 รอบวันหยุด 31ต.ค.,1,7-8พ.ย.
พฤศจิกายน 2563
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 3-6
[MO003] Advanced Excel 2016 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 7-8
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 9-13
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 16-17
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 16-20
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 18
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 19
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 20
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.7  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 24-25
[WS002] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 26-27
ธันวาคม 2563
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 1-4
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 8-9
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 14-18
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 21-25
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545