ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 10:42:01)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
กุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 1-3
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 8000 รอบวันหยุด 4-5,11-12
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 6-7
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 7-10
รอบวันหยุด 18-19,25-26
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 16-17
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 18-19,25-26
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 20-24
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 27-28ก.พ.,1-3มี.ค.
มีนาคม 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 7-8
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 7-10
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 11-12,18-19
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันหยุด 11-12,18-19,25
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 13-17
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 15-17
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 20-24
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 27-28
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 27-31
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 29
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 30
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 31
เมษายน 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 4-5
รอบวันหยุด 8-9
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 10-12
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 18-21
รอบวันหยุด 22-23,29-30
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 24-28
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545