ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 10:13:24)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
รอบวันธรรมดา 29
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 2-3
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 3
รอบวันธรรมดา 30
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 7-10
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 7
รอบวันธรรมดา 31
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0  2 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 8-9
รอบวันธรรมดา 20-21
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 10
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 11-12,18-19
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 14-17
รอบวันหยุด 11-12,18-19
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 14500 รอบวันธรรมดา 13-17
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 14-16
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 23-24
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 23
[WS002] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster) 2 วัน 7000 รอบวันธรรมดา 23-24
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 7000 รอบวันธรรมดา 27-28
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 27-31
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 14000 รอบวันธรรมดา 27-31
มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 4-7
รอบวันหยุด 8-9,15-16
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 10-14
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 11-14
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 14500 รอบวันธรรมดา 17-21
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0  2 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 18-19
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 20-21
[FW001] pfSense Firewall Security (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 20
[HA001] Zabbix HA Monitoring (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 21
รอบวันหยุด 22
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 24-28
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 14000 รอบวันธรรมดา 24-28
[WD009] Developing Web Application using ASP.NET MVC 5 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 29-30มิ.ย.,6-7ก.ค.
กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[FW001] pfSense Firewall Security (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 1
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 1-5
รอบวันธรรมดา 29-31ก.ค.,1-2ส.ค.
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 2-5
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 15-18
รอบวันธรรมดา 23-26
รอบวันหยุด 6-7,13-14
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 14500 รอบวันธรรมดา 8-12
รอบวันธรรมดา 29-31ก.ค.,1-2ส.ค.
รอบวันหยุด 27-28ก.ค.,3-4,10ส.ค.
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 9-11
รอบวันหยุด 28ก.ค.,3-4ส.ค.
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0  2 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 9-10
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 7000 รอบวันธรรมดา 11-12
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 15-19
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 19
[WS002] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster) 2 วัน 7000 รอบวันธรรมดา 23-24
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 25-26
สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 9000 รอบวันหยุด 3-4,10-11
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 5-9
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 13-16
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันหยุด 17-18,24-25
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 7000 รอบวันธรรมดา 19-20
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 14000 รอบวันธรรมดา 19-23
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 21
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 22
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 23
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 14500 รอบวันธรรมดา 26-30
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 27-29
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันหยุด 31
กันยายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 3-6
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 6500 รอบวันหยุด 7-8
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 14500 รอบวันธรรมดา 9-13
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 11-13
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 17-20
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 21-22,28-29
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 23-27
ตุลาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 8000 รอบวันหยุด 12-13
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 15-18
[WD009] Developing Web Application using ASP.NET MVC 5 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 19-20,26-27
พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 9000 รอบวันธรรมดา 5-8
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 14500 รอบวันธรรมดา 11-15
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 13-15
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 19-22
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 25-29
ธันวาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration  4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 16-19
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop)  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 20
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545