ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 11:16:23)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พฤษภาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 11-14
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 17-21
มิถุนายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 1-2
รอบวันหยุด 5-6
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 6,13,20,27
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 7-10
รอบวันหยุด 12-13,19-20
[MO001] Microsoft Excel 2016 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 7-8
รอบวันหยุด 12-13
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันหยุด 19-20
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 14-18
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 21-25
[MO003] Advanced Excel 2016 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 28-29
รอบวันหยุด 26-27
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 28-29
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 28-30มิ.ย.,1-2ก.ค.
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 30
กรกฎาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 1
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 6-9
[WD009] Developing Web Application using ASP.NET MVC 5 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 10-11,17-18
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 12-13
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 13-15
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 29-30
รอบวันหยุด 17-18
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 19-23
รอบวันหยุด 31ก.ค.,1,7-8,14ส.ค.
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 31ก.ค.,1,7-8ส.ค.
สิงหาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 3-6
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 10-11
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 16-20
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 23-27
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 30-31
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 30-31ส.ค.,1-3ก.ย.
กันยายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 1
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 3
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 7-10
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 13-17
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 20-21
[WS002] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 22-23
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 27-28
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 29-30ก.ย.,1ต.ค.
ตุลาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 4-8
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 11-12,14-15
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 19-20
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 25-29
พฤศจิกายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 2-5
รอบวันธรรมดา 29-30พ.ย.,1-2ธ.ค.
[MS004] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 8-12
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2016 & 2019 Advanced File Server  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 15-16
[WS001] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 15-19
[MS007] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Networking and High Availability  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 17
[MS008] Implementing Windows Server 2016 & 2019 Remote Desktop Services  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 18
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 19
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 22-23
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 24-25
ธันวาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 8-9
[MS005] Windows Server 2016 & 2019 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 13-17
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 20-24
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 27-29
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545