ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 17:26:05)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พฤศจิกายน 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 1-3
รอบวันธรรมดา 22-24
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 6-9
รอบวันหยุด 4-5,11-12
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 6-10
รอบวันธรรมดา 27-30พ.ย.,1ธ.ค.
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 10
รอบวันธรรมดา 30
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 13-17
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 15-16
รอบวันธรรมดา 28-29
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 20-24
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 20-21
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 22
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 23
ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 6-8
รอบวันหยุด 16-17,23
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 6
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 7-8
รอบวันธรรมดา 12-13
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 12-15
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 12-13
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 14-15
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 18-19
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 18-22
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 18-22
มกราคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 8-12
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 8-9
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 10-12
รอบวันธรรมดา 17-19
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 23-26
รอบวันหยุด 13-14,20-21
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 15-16
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 16
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 22-26
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 29-30
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 31
กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 1
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 8000 รอบวันหยุด 3-4,10-11
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 5-8
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 5-6
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 12-16
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 19-20
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 19-23
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 21-23
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 27-28
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 29
มีนาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 2-3,9-10
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 5-8
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 11-15
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 18-19
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 18-22
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 20
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 21
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 22
[WD009] Developing Web Application using ASP.NET MVC 5 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 23-24,30-31
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 25-29
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 27-29
เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 1-4
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 9-10
รอบวันธรรมดา 29-30
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 11
[WS002] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster) 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 18-19
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 22-26
พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 2-3
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 7-10
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 9-10
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 13-17
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop)  3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 15-17
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 20-21
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 23
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 27-28
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V) 5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 27-31
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 29
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 30
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 31
มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 4-7
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 10-14
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 17-18
[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions  1 วัน 3500 รอบวันธรรมดา 19
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 24-28
สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 30
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545