ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 15:52:30)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
กันยายน 2565
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 1-2
รอบวันธรรมดา 20-21
รอบวันธรรมดา 22-23
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6500 รอบวันหยุด 3-4
[DB001] Microsoft SQL Server 2014 Database Querying 5 วัน 9500 รอบวันหยุด 10-11,17-18ก.ย.,1ต.ค.
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 12-13
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 12-16
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 14
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 15
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 16
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 17-18,24-25
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 26-30
ตุลาคม 2565
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 20-21
รอบวันหยุด 1,8
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 4-7
รอบวันหยุด 8-9,15-16
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 10-12
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 17-21
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 25-26
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 27-28
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 29-30ต.ค.,5-6พ.ย.
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 9500 รอบวันหยุด 29-30ต.ค.,5-6พ.ย.
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2003,2008,2012 to 2019 & 2022 Advanced File Server  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 31ต.ค.,1พ.ย.
[WS001] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13000 รอบวันธรรมดา 31ต.ค.,1-4พ.ย.
พฤศจิกายน 2565
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
[MS008] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Remote Desktop Services  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 3
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 & 2022  1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 4
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 8-11
[NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)  5 วัน 13500 รอบวันธรรมดา 14-18
รอบวันหยุด 12-13,19-20,26
[MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 21-25
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 29-30
ธันวาคม 2565
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[WS002] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 1-2
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New)  2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 26-27
รอบวันหยุด 3-4
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 6-9
รอบวันหยุด 17-18,24-25
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7500 รอบวันธรรมดา 14-16
[MS005] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12000 รอบวันธรรมดา 19-23
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545