หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM >> [MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability
[MS007] Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability
       
จองที่นั่งอบรม

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้น Solutions การจัดตั้งค่า Windows Server 2019 และ 2022 ในการใช้งาน Networking ขั้นสูง เช่น DNSSEC, DHCP Enforcement, DHCP Failover, IP Address Management (IPAM) รวมทั้งการจัดตั้ง Network Load Balancing และ Failover Clustering เพื่อการทำ High Availability สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าถ้าท่านจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปวางระบบโดยใช้ Solutions ขั้นสูงบน Windows Server 2019 และ 2022 ได้อย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ท่านที่กำลังดูแลระบบ Windows Server 2019 และ 2022 ที่ต้องการเน้น Solution ด้าน Networking และ High Availability ในขั้นสูง
 • ท่านที่ดำเนินกิจการรับติดตั้ง, วางระบบ ที่เน้น Product ตัว Windows Server 2019 และ 2022 ให้กับทางลูกค้า
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย System Admin และ System Engineer โดยเน้นทางด้าน Windows Server 2019 และ 2022 โดยตรง
 • ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ วิชา MCSA, MCSE 2019 และ 2022 ของค่าย Microsoft

กำหนดเวลาอบรม

เวลา 9:30 น. – 17:30 น.

เนื้อหาหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ DNSSEC บน Windows Server 2019 และ 2022
 • การจัดตั้ง DNSSEC ให้ทำงานร่วมกับ Active Directory-integrated Zone
 • การกำหนด DHCP Enforcement เพื่อควบคุมการแจก IP Address ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • หลักการจัดการกรณีมี DHCP Server อย่างน้อย 2 ตัวในระบบ
 • การจัดตั้ง DHCP Failover บน Windows Server 2019 และ 2022
 • การทดสอบ DHCP Failover กรณีที่ DHCP Server ตัวหลัก Down
 • โครงสร้าง และ คุณสมบัติการทำงานของ IP Address Management (IPAM)
 • การติดตั้ง และ กำหนดค่าในการค้นหาข้อมูลของ IPAM
 • เทคนิคการใช้งาน IPAM ในการบริหารจัดการกับ DNS Server และ DHCP Server ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด
 • การจัดตั้ง Network Load Balancing บน Windows Server 2019 และ 2022
 • ตัวอย่างการนำ Network Load Balancing ไปใช้งานในระบบจริง
 • การกำหนดค่า Virtual IP, Port, DNS และ IIS เพื่อให้ WEB Server ทำงานร่วมกับ Network Load Balancing
 • การทดสอบ Network Load Balancing กรณีที่ WEB Server ตัวหลัก Down
 • การจัดตั้ง Windows Server 2019 และ 2022 Clustering ผ่าน Shared Storage
 • การกำหนด Quorum Disk และ Network Card สำหรับระบบ Clustering
 • การจัดตั้ง File Service Clustering บน Windows Server 2019 และ 2022
 • ทดสอบการทำงานของ Clustering กรณีที่ตัว Active (หลัก) Down แล้วให้ตัว Passive (สำรอง) ขึ้นมาทำงานแทน

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับ MCSA & MCSE+Security : 2003 MCITP : Enterprise Administrator 2008 , MCSE : Solution Expert 2016 & 2019 และมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรเตรียมสอบ MCP, MCSA, MCSE, MCTS และ MCITP
 • เอกสารประกอบการบรรยายโดยสรุปอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที (ไม่เน้นการใช้ Slide ที่มีแต่ Concept)
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น "e-Certificate"  จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
1 วัน (7 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
063-337-1483
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
3800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
- [MS004] Windows Server 2019 & 2022 Administrator Workshop (Solutions Associate)

ตารางหลักสูตรอบรม Implementing Windows Server 2019 & 2022 Networking and High Availability
รอบวันธรรมดา
21 สิงหาคม 2567
18 กันยายน 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป