[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions
       
จองที่นั่งอบรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย Wireless LAN ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะการใช้งานแบบ Mobility เกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งจะเน้นการนำ Wireless LAN Controller มาต่อใช้งานกับ Access Point ในรูปแบบ Solutions ต่างๆ ซึ่งจะเหมาะสมกับองค์กรทุกระดับทั้ง ขนาดเล็ก , ขนาดกลาง จนถึง ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Wireless ในระดับ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • วิศวกรผู้วางระบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
 • ผู้ที่รับผิดชอบดูแล ระบบเครือข่ายไร้สายในองค์กรทุกระดับ
 • ผู้บริหารระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Network หรือ เคยมีประสบการณ์ทำงานด้าน Network มาบ้างแล้ว

หลักสูตรแนะนำก่อนหน้า : Basic Network, CCNA, Advanced Switched Network


กำหนดเวลาอบรม

เวลา  9:30 น. – 17:30 น.


เนื้อหาหลักสูตร

 • ทฤษฎีคลื่นวิทยุและการนำไปใช้งาน
 • รู้จักกับมาตรฐานของ Wireless LAN
 • รู้จักโครงสร้างและกลไกการสื่อสารข้อมูลของ Wireless LAN
 • เทคนิคการออกแบบและวางระบบเครือข่าย Wireless LAN
 • Solution การใช้งาน Wireless LAN
 • การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Wireless LAN
 • การสร้างระบบเครือข่าย Wireless LAN ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
 • การติดตั้ง Cisco Access Point แบบ Autonomous (Standalone)
 • การติดตั้ง Cisco Access Point แบบ Lightweight AP (LWAPP)
 • การปรับเปลี่ยน Mode ระหว่าง Autonomous AP กับ Lightweight AP
 • การติดตั้ง Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
 • การจัดตั้งการเชื่อมต่อระหว่าง Wireless Controller กับ Lightweight AP
 • การกำหนดค่าด้านความปลอดภัย Wireless Security
 • การจัดตั้ง Configure : Local EAP (PEAP) on Wireless Controller
 • การจัดตั้ง Configure : PEAP & EAP-FAST on Wireless Client
 • การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wireless LAN


สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่มี Cert. ระดับ CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, CCIP และ มีประสบการณ์ติดตั้ง Wireless LAN ให้กับองค์กรในทุกระดับ
 • เรียนรู้กับอุปกรณ์ WLC และ AP ของค่าย Cisco ที่เป็นอุปกรณ์จริงทุก LAB
 • แผ่น DVD-ROM โปรแกรม, Tools ต่างๆ สำหรับจัดการกับ WLC และ AP
 • Video Training อุปกรณ์ WLC และ AP ของค่าย Cisco จากต่างประเทศ
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมจากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
1 วัน (7 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม หรือ ฝ่ายขาย คุณจันทร์ทิพย์ วินิจสร 089-892-3246
ศูนย์อบรม 095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
3500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
- [NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)

ตารางหลักสูตรอบรม Implementing Wireless LAN Solutions
รอบวันธรรมดา
10 พฤศจิกายน 2566

30 พฤศจิกายน 2566
16 มกราคม 2567
29 กุมภาพันธ์ 2567
11 เมษายน 2567
23 พฤษภาคม 2567
19 มิถุนายน 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 50% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป