[WL001] Implementing Wireless LAN Solutions
       
จองที่นั่งอบรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย Wireless LAN ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะการใช้งานแบบ Mobility เกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งจะเน้นการนำ Wireless LAN Controller มาต่อใช้งานกับ Access Point ในรูปแบบ Solutions ต่างๆ ซึ่งจะเหมาะสมกับองค์กรทุกระดับทั้ง ขนาดเล็ก , ขนาดกลาง จนถึง ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Wireless ในระดับ Enterprise Network ยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • วิศวกรผู้วางระบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
 • ผู้ที่รับผิดชอบดูแล ระบบเครือข่ายไร้สายในองค์กรทุกระดับ
 • ผู้บริหารระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Network หรือ เคยมีประสบการณ์ทำงานด้าน Network มาบ้างแล้ว

หลักสูตรแนะนำก่อนหน้า : Basic Network, CCNA, Advanced Switched Network


กำหนดเวลาอบรม

เวลา  9:30 น. – 17:30 น.


เนื้อหาหลักสูตร

 • ทฤษฎีคลื่นวิทยุและการนำไปใช้งาน
 • รู้จักกับมาตรฐานของ Wireless LAN
 • รู้จักโครงสร้างและกลไกการสื่อสารข้อมูลของ Wireless LAN
 • เทคนิคการออกแบบและวางระบบเครือข่าย Wireless LAN
 • Solution การใช้งาน Wireless LAN
 • การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Wireless LAN
 • การสร้างระบบเครือข่าย Wireless LAN ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
 • การติดตั้ง Cisco Access Point แบบ Autonomous (Standalone)
 • การติดตั้ง Cisco Access Point แบบ Lightweight AP (LWAPP)
 • การปรับเปลี่ยน Mode ระหว่าง Autonomous AP กับ Lightweight AP
 • การติดตั้ง Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
 • การจัดตั้งการเชื่อมต่อระหว่าง Wireless Controller กับ Lightweight AP
 • การกำหนดค่าด้านความปลอดภัย Wireless Security
 • การจัดตั้ง Configure : Local EAP (PEAP) on Wireless Controller
 • การจัดตั้ง Configure : PEAP & EAP-FAST on Wireless Client
 • การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wireless LAN


สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่มี Cert. ระดับ CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, CCIP และ มีประสบการณ์ติดตั้ง Wireless LAN ให้กับองค์กรในทุกระดับ
 • เรียนรู้กับอุปกรณ์ WLC และ AP ของค่าย Cisco ที่เป็นอุปกรณ์จริงทุก LAB
 • โปรแกรม, Tools ต่างๆ สำหรับจัดการกับ WLC และ AP
 • Video Training อุปกรณ์ WLC และ AP ของค่าย Cisco จากต่างประเทศ
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น e-Certificate จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
1 วัน (7 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
3500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting
- [NA005] CCNA Routing and Switching (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-301)

ตารางหลักสูตรอบรม Implementing Wireless LAN Solutions
รอบวันธรรมดา
23 พฤษภาคม 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป