หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
       
ข้อดีของระบบ Linux Server สำหรับทุกองค์กร
  1. เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ฟรี ทำให้องค์กรประหยัดค่า License Software ได้เป็นหลักแสนถึงหลักล้าน
  2. เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความต้องการทรัพยากรของระบบในขั้นต่ำมาก
  3. สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความเสถียรสูงมาก เนื่องจากมีระบบการจัดการหน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory) การทำงานแบบ Multitasking และระบบป้องกันการรบกวนการทำงานระหว่าง Process ต่างๆ
  4. มีความปลอดภัยด้านเครือข่ายสูง เนื่องจาก Linux Server มาพร้อมกับความสามารถของระบบ Firewall
  5. เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด เนื่องจากทุกฟังก์ชั่นมี Source Code แนบมา ทำให้มีผู้พัฒนาจากทั่วโลกสามารถเข้ามาพัฒนา และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบได้ตลอด ช่วยให้ระบบปฏิบัติการ Linux ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  6. รองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายๆ คนได้พร้อมกัน ด้วยการ Remote Login ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับสายงาน Developer เพื่อช่วยกันในการพัฒนา Web Application ที่เป็นระบบขนาดใหญ่
  7. สามารถทำ LAMP Stack เพื่อทำระบบ Web Application ที่ Website ขนาดใหญ่ทั่วโลกนิยมใช้กัน
  8. ระบบ Linux นั้นมีโปรแกรมทุกอย่างให้ใช้ฟรี ซึ่งสามารถทำงานได้ดีพอๆ กับโปรแกรมในระบบ Windows
  9. ช่วยองค์กรสามารถขยายตัว (Scalable) ได้ง่าย เพิ่มคน ขยายสาขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางด้าน Software เพิ่มเติม


หลักสูตร Linux Server
หมดเขต 14 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
ตัวอย่างวิดีโอสอน Linux System Admin
หลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
เนื้อหาหลักสูตรได้ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การตั้งค่าระบบต่างๆ ที่จำเป็น การเรียนรู้และใช้งานเกี่ยวกับ Command line ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ และ ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ทุกคนต้องทราบ จนกระทั่งสามารถดูแลและบริหาร Users ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการทำงานจริงกับ Linux ได้ทุกค่าย
อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
10500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การทราบถึงปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น หรือทราบถึงปัญหาในทันทีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็ว คือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ Zabbix คือระบบ Open Source IT Infrastructure Monitoring ที่รองรับการตรวจสอบการทำงานของทั้ง Server, Storage, Network, Security และ Virtualization ภายในองค์กรได้อย่างครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การติดตั้ง และการพัฒนาส่วนเสริมต่างๆ สำหรับ Zabbix นั้น ก็ทำให้ Zabbix สามารถตอบโจทย์การ Monitor ระบบใดๆ ได้ด้วยราคาประหยัดกว่าโซลูชั่นอื่นๆ เป็นอย่างมาก สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน Linux Server โดยใช้ LDAP Server เป็นตัวกลางในการทำระบบ Authentication และ Permission ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแชร์ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ และ การจัดตั้งค่า Samba เพื่อนำมาทำเป็น File Server ใน Mode ต่างๆ เช่น User Mode, PDC Mode (Primary Domain Controller) จนกระทั่งสามารถดูแล และ บริหารจัดการ Users ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ นำไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย รวมทั้งยังนำไปใช้ในการสอบใบประกาศนียบัตรระดับ RHCSA ของค่าย Red Hat Enterprise ที่มีความต้องการสูงมากในสายงานด้านไอทีของทุกองค์กร ได้อีกด้วย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการจัดตั้งระบบ Mail Server ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux Server และ ซอฟต์แวร์ Open Source ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย โดยใช้ Postfix, Dovecot ทำงานร่วมกับ LAMP Stack รวมถึงการดูแล และ บำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดตั้ง Logs Server มีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากเหตุเรื่องของการบังคับใช้ ตาม พ.ร.บ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีอีกหลายๆ เหตุผลที่หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการจัดตั้ง Logs Server ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์กร หรือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในยามที่ระบบมีปัญหา เพื่อให้เกิดการแก้ไข และ ป้องกันปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น สำหรับเนื้อหาหลักสูตร Linux Centralized Logs ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจระบบการจัดเก็บ Logs จากตัว Service ต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ Tools เพื่อการบริหารจัดการ Logs เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย
อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 11-14
[HA001] Zabbix HA Monitoring (Workshop) 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 21
รอบวันหยุด 22
กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 15-18
รอบวันธรรมดา 23-26
รอบวันหยุด 6-7,13-14
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop) 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 19
สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 10500 รอบวันหยุด 17-18,24-25
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop) 1 วัน 3800 รอบวันหยุด 31
ตุลาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 15-18
พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 19-22
ธันวาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[LS001] Linux System & Network Administration 4 วัน 10500 รอบวันธรรมดา 16-19
[LS002] Linux LDAP & File Server (Workshop) 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 20