หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE
หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE
หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel และผู้ที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคนิคการเรียกใช้คำสั่งผ่านคีย์บอร์ดและวิธีการ ลดขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการปรับแต่งเวิร์กชีท รวมถึงการสร้างแผนภูมิ (Chart) เพื่อการนำเสนอผลงานโดยสามารถช่วยวิเคราะห์และทำการเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
6500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Excel ระดับนึงแล้ว และต้องการใช้งาน Excel แบบขั้นสูงในการคำนวณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน งานบุคคล งานจัดซื้อ งานด้านการขาย การคิดค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ ใช้ในการคำนวณหาค่าผลลัพธ์ที่ง่ายและสะดวก รวมถึงการใช้งาน Pivot Table สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว 
อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
8000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 8000 รอบวันธรรมดา 25-26
กันยายน 2567
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง 2 วัน 6500 รอบวันหยุด 7-8