หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE 2016
   
หลักสูตร Microsoft Excel 2016
หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE 2016

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel และผู้ที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคนิคการเรียกใช้คำสั่งผ่านคีย์บอร์ดและวิธีการ ลดขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการปรับแต่งเวิร์กชีท รวมถึงการสร้างแผนภูมิ (Chart) เพื่อการนำเสนอผลงานโดยสามารถช่วยวิเคราะห์และทำการเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
5000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จบจากหลักสูตร “สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง” หรือเป็นผู้ที่เคยใช้โปรแกรมมาบ้างพอสมควร เช่น การเปิดไฟล์งาน การบันทึก การจัดรูปแบบขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ด้วยปุ่มบนคีย์บอร์ด ซึ่งต้องการใช้งานโปรแกรม Excel แบบขั้นสูงในด้านเทคนิคต่างๆ การเรียกใช้คำสั่งด้วยปุ่มคีย์บอร์ด การบริหารข้อมูลจำนวนเยอะๆ โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ หรือการคำนวณที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน งานบุคคล งานจัดซื้อ งานด้านการขาย ค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ ใช้ รวมถึงการสรุปรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table การกรองข้อมูลด้วย Slicer แนวทางเพื่อนำไปแสดงรายงานเป็นลักษณะ Dashboard รวมทั้งการจัดการงานด้านฐานข้อมูลที่สรุปผลให้ถูกต้องแม่นยำ

อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
6500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นหลักสูตรการใช้งาน Excel แบบขั้นสูง เจาะลึกการใช้สูตรคำนวณ ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ให้สามารถประยุกต์การใช้สูตรคำนวณมาเป็นตัวช่วยในการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของผู้ใช้ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้งาน Pivot Table สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Chart กับ Pivot table

อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
5000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE 2016
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
มิถุนายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO001] Microsoft Excel 2016 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง 2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 7-8
รอบวันหยุด 12-13
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันหยุด 19-20
[MO003] Advanced Excel 2016 For Pivot Table and Pivot Chart 2 วัน 5000 รอบวันธรรมดา 28-29
รอบวันหยุด 26-27
กรกฎาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO002] Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6500 รอบวันธรรมดา 12-13