[FW001] pfSense Firewall Security (Workshop)
       
จองที่นั่งอบรม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง pfSense Firewall และ การจัดตั้งค่าคอนฟิกอย่างละเอียดแบบ Step-by-Step ซึ่งจะช่วยป้องกันภัยคุกคามที่มีต่อระบบเครือข่าย และ อินเตอร์เน็ตของท่าน การกำหนดนโยบายการใช้งานเครือข่ายภายใน ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ และ ป้องกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัย สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปใช้วางระบบทำงานจริงได้กับทุกองค์กรในประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Network หรือ เคยทำงานกับระบบ Network มาบ้างแล้ว
 • ท่านที่ต้องการทำงานในสายงานด้าน Network Admin โดยใช้ระบบ pfSene Firewall
 • ท่านที่ต้องการรับติดตั้ง, วางระบบ Network ที่เน้น Solutions ด้านความปลอดภัย
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย Network Admin โดยเน้นระบบ Firewall

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Network มาแล้ว หรือ เคยทำงานกับระบบ Network มาบ้างแล้ว
หลักสูตรแนะนำก่อนหน้า : Basic Network Installation and Troubleshooting
หลักสูตรแนะนำถัดไป     : VMware vSphere ESXi 7.0 & 8.0

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำเกี่ยวกับตัว pfSense Firewall ในการนำไปใช้ทำงานจริง
 • แนะนำแหล่งที่มา และ Website Download ตัว pfSense Firewall
 • รูปแบบการติดตั้ง และ เทคนิคการติดตั้ง pfSense Firewall
 • การติดตั้ง Client เพื่อใช้ทดสอบเรียกเข้าจัดการ pfSense Firewall
 • การกำหนดค่าความปลอดภัยให้ pfSense Firewall
 • การกำหนดค่าความปลอดภัยให้กับระบบ Network ด้วย pfSense Firewall
 • การแจกจ่าย IP ไปยังเครื่อง Client และ กำหนด IP สำหรับแต่ละแผนก
 • การบริหารจัดการ Traffic และ Service แต่ละแผนก / แต่ละกลุ่ม
 • การกำหนดเวลาการใช้งาน Internet แต่ละแผนก / แต่ละกลุ่ม
 • เทคนิคการ Block VDO Streaming เช่น Youtube, Netflix, LineTV
 • เทคนิคการทำ Fail Over กรณีที่มีการเช่า 2 WAN Link
 • กำหนด Multi WAN Policy Routing การบริหารจัดการ WAN Traffic แต่ละแผนก / แต่ละกลุ่ม
 • การติดตั้ง Logs Server เพื่อใช้งานร่วมกับ pfSene Firewall

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบ Network & Security มามากกว่า 10 ปี
  และ มีใบ Certificated รับรองความสามารถโดยตรง
 • เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) สำหรับแบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อ 
  เพื่อความเข้าใจ และ ฝึกฝนให้ชำนาญก่อนนำไปใช้วางระบบทำงานจริง
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น e-Certificate จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปี
   
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
1 วัน (7 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
063-337-1483
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
3800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting

ตารางหลักสูตรอบรม pfSense Firewall Security (Workshop)
รอบวันธรรมดา
20 มิถุนายน 2567
1 กรกฎาคม 2567
 
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป