หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม NETWORKING >> [NW006] Configuring and Implementing for BGP Advanced Routing (Workshop)
[NW006] Configuring and Implementing for BGP Advanced Routing (Workshop)
       
จองที่นั่งอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ Advance Routing โปรโตคอล BGP นี้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Routing Protocol ขั้นสูง บนระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอล BGP ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง องค์กรขนาดใหญ่, สถาบันการศึกษา, ระดับ Service Provider (ISP) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถจัดการนโยบายเกี่ยวกับด้าน Routing ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานความรู้สำหรับการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA และ CCNP สาย Service Provider ได้อีกด้วย


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • วิศวกรติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Engineer)
 • Network Planner และ Network Operator
 • ผู้สนใจระบบการทำงาน Advance Routing โปรโตคอล BGP
 • ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ CCNA และ CCNP สายงาน Service Provider


พื้นฐานผู้เข้าอบรม


DAY1


IPv6 Fundamentals

 • Explaining BGP Concepts and Terminology
 • BGP Multihomed Environment.
 • BGP Autonomous Systems.
 • BGP Path-Vector Routing.
 • BGP Routing Policies.
 • BGP Databases & Message Types.


Explaining eBGP and iBGP

 • External BGP & Internal BGP.
 • iBGP in a Transit AS.
 • iBGP in a NonTransit AS.


Configuring Basic BGP Operations

 • BGP neighbor remote-as Command.
 • iBGP Peering Issue.
 • BGP Using Loopback Addresses.
 • Next-Hop Behavior.
 • Using a Peer Group.
 • BGP network Command.
 • BGP Established and Idle States.
 • BGP Neighbor Authentication.
 • Clearing the BGP Session.


DAY2

Selecting a BGP Path

 • BGP Path Attributes.
 • AS Path Attribute.
 • Next-Hop Attribute.
 • Origin Attribute.
 • Local Preference Attribute.
 • MED Attribute.
 • Weight Attribute (Cisco Only).
 • Route Selection Decision Process.

Using Route Maps to Manipulate Basic BGP Paths

 • Designed to Implement Policy Routing.
 • Changing BGP Local Preference.
 • BGP Using Route Maps and the MED.
 • BGP in an Enterprise Network.

Implementing a Border Gateway Protocol Solution for Connectivity

 • Lab1: Configuring BGP with Default Routing.
 • Lab2: Using the AS_PATH Attribute.
 • Lab3: Configuring IBGP and EBGP Sessions, Local Preference, and MED.
 • Lab4: BGP Route Reflectors and Route Filters.
 • Lab5: BGP Case Study.


สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่มี Cert. ระดับ CCNA, CCDA, CCNP, CCDP และ CCIP
 • เรียนรู้กับอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco ที่เป็นอุปกรณ์จริงทุก LAB
 • E-Book และ Video Training ที่เป็นเนื้อหาของ BGP Routing
 • เอกสารประกอบการอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้เลย
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น e-Certificate จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (14 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 17:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม
ศูนย์อบรม
061-658-8288,
095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
7500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตารางหลักสูตรอบรม Configuring and Implementing for BGP Advanced Routing (Workshop)
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER

หมายเหตุ:
ทุกหลักสูตรได้รับส่วนลด 25% แต่หลักสูตรที่ได้รับคอร์สแถมต้องมีราคาตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป