[MO003] Advanced Excel 2016 & 2019 For Pivot Table and Pivot Chart
   
 
จองที่นั่งอบรม

เป็นหลักสูตรการที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผลรายงานต่าง ๆ ด้วยการใช้งาน Pivot Table สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและมาทำการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการใช้งาน Pivot Chart เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้งานมีความยืดหยุ่นในการสรุปผล เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel

1. การใช้ Power Query

 • นำเข้าจากด้วยเครื่องมือ Power Query รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • Cleaning up data
 • การลบรายการที่ซ้ำกันการกรองการแทรกแถว
 • การรวมข้อมูลด้วย Power Query (Get & Transform)
 • ความแตกต่างระหว่างแท็บการแปลงและเพิ่มคอลัมน์

2. แนะนำการใช้งาน Pivot Table

 • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน
 • การเลือกข้อมูลมาสร้างตาราง
 • การเลือกผลสรุปของข้อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table

3. การออกแบบการสร้าง Pivot Table

 • สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ
 • การดูและซ่อนรายละเอียดของฟิลด์ใน Pivot Table
 • การใช้งาน Spark lines เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของข้อมูล
 • การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting สำหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสัน ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่เราต้องการกำหนดให้แสดงค่า
 • การกำหนด Grouping เพื่อดูยอดขาย หรือผลรวม แยกเป็นจำนวนปีราย Quarter ได้
 • การใส่ฟิลด์ในการคำนวณหา % of Grand Total การเปลี่ยนฟังก์ชั่นสรุปค่าและการแสดงผลให้ได้ตามต้องการ
 • การสลับแแสดงผลรวมย่อย (Subtotal) ของชุดข้อมูล การยกเลิกการแสดงผลรวมย่อย (Subtotal) ของชุดข้อมูล
 • การแสดงผลรวมสุดท้าย (Grand Totals) การยกเลิกการแสดงผลรวมสุดท้าย (Grand Totals)
 • เปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์ละยกเลิกฟิลด์ออกจากรายงาน เพิ่มฟิลด์ในรายงาน

4. การประยุกต์ใช้สูตรคำนวณกับการใช้งาน Pivot Table

 • เทคนิคการคำนวณใน Pivot Table
 • การใช้งานฟังก์ชัน GETPIVOTDATA และค้นหาข้อมูลด้วย GETPIVOTDATA
 • สามารถสรุปผลรายงาน จาก Pivot Table จากการใช้งานสูตรคำนวณ GETPIVOTDATA เพื่อนำมาใช้งานกับรูปแบบรายงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 • การใช้งานสูตรค้นหาและจัดการข้อมูล เช่น VLOOKUP และสูตรคำนวณการรวมผลแบบมีเงื่อนไข SUMIF

5. การสร้างและการใช้งาน Pivot Chart

 • การสร้างและใช้งาน Pivot Chart ส่วนประกอบต่าง ๆของ Pivot Chart
 • การกรองข้อมูล Filter ด้วย Auto Filter และการใช้งาน Advanced Filter ตัวกรองขั้นสูง การกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
 • การย่อหลักตัวเลขที่แสดงผลในแกนของ PivotChart ด้วย Primary Vertical Axis

6. Slicer เพื่อเป็นตัวช่วยในการกรองข้อมูล ให้ดูง่ายมากยิ่งขึ้น

 • การปรับแต่ง
 • การวางโครงสร้าง Slicer

7. Dashboard

 • เทคนิคการสร้างพื้นที่ Pivot อย่างรวดเร็ว
 • การควบคุม Slicer เพื่อทำเป็น Dashboard

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate Trainer (MCT)
 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) 
 • รับรองความสามารถจาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและทำงานด้าน Excel
  มามากกว่า 15 ปี
 • เอกสารประกอบการบรรยายเป็น Step by Step อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) แบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง
 • สามารถเข้ามาทบทวนซ้ำได้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว
 • ใบรับรองผ่านการอบรมจากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ
  ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 16:30 น.

จองที่นั่งอบรม
จองที่นั่งอบรม หรือ ฝ่ายขาย คุณจันทร์ทิพย์ วินิจสร 089-892-3246
ศูนย์อบรม 095-165-9862
Line OA : @itcert2005
เพิ่มเพื่อน


ค่าอบรม
5000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดาวน์โหลด Course Outline
พิมพ์ Course Outline

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรก่อนหน้า
- [MO001] Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
- [MO002] Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ

ตารางหลักสูตรอบรม Advanced Excel 2016 & 2019 For Pivot Table and Pivot Chart
รอบวันหยุด
17-18 ธันวาคม 2565
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร NETWORKING
หลักสูตร MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตร LINUX SYSTEM
หลักสูตร VIRTUALIZATION
หลักสูตร MICROSOFT OFFICE
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER