ITCert Trainingcenter
www.itcert2005.com


[MO001] หลักสูตร Microsoft Excel 2016 & 2019 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel และผู้ที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคนิคการเรียกใช้คำสั่งผ่านคีย์บอร์ดและวิธีการ ลดขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการปรับแต่งเวิร์กชีท รวมถึงการสร้างแผนภูมิ (Chart) เพื่อการนำเสนอผลงานโดยสามารถช่วยวิเคราะห์และทำการเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีพื้นฐานเล็กน้อยที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานทางลัดต่างๆ
  ในการใช้งานให้มีความรวดเร็ว
 2. เหมาะสำหรับ ตำแหน่ง ธุรการ จัดซื้อ พนง.ขาย ที่ต้องการใช้งาน เพื่อการสร้างตาราง การสร้างกราฟต่างๆ
  จากข้อมูลในตารางเพื่อนำเสนอให้ดูเหมือนมืออาชีพ
 3. เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ใช้ในการเรียน หรือการทำงานในอนาคต


เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มต้นการใช้งานรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2019

 • ทราบถึงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Excel เพื่อทำความเข้าใจก่อนใช้งาน
 • เข้าใช้งาน แถบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงการใช้งานแถบเครื่องมือด่วน(Quick Access) 
 • เทคนิคการใช้คำสั่งด้วยคีย์บอร์ด เช่น การเลือกช่วงข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • เทคนิคการใช้ปุ่ม Logo Windows เพื่องานเอกสาร เช่นการเปิดหน้าต่างโปรแกรมพร้อมกัน
 • ทำงานกับช่องตาราง การเลือกเซลล์ โดยใช้เมาส์โดยใช้คำสั่ง Go To

เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล Excel

 • การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ ต่าง ๆ 
 • ตั้งชื่อเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องใช้บ่อย ๆ นำมาใช้ในการอ้างอิงที่ง่ายและสะดวก
 • การย้ายข้อมูลใน เซลล์ โดยที่ไม่ต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่ ให้เสียเวลา การคัดลอกข้อมูลในเซลล์ หรือการย้ายข้อมูล
 • เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดแทรกข้อมูล เพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์ การแทรกข้อมูลบางเซลล์ 
 • การจัดรูปแบบเซลล์ หรือ Format Cells

การจัดการและเข้าใจการทำงานกับ Workbook และ Worksheet

 • การเลือก Worksheet ที่ต้องการ การตั้งชื่อ ลบ งานที่ไม่ต้องการ เทคนิคแสดงรายชื่อทุก Worksheet พร้อมกัน 
 • การเพิ่ม การกำหนดสีให้ การตรึงแถวหรือคอลัมน์ การย่อ-ขยาย Worksheet เทคนิคการมอง Worksheet หลายๆ หน้าต่างพร้อมกัน การตรึงแนวเวิร์กชีต (Freeze& Unfreeze Pane)
 • การแบ่งหน้าต่างเพื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Split Window)

การตรวจสอบและการจัดพิมพ์

 • กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ (Page Setup)
 • การสั่งพิมพ์แถวซ้ำด้านบนและคอลัมน์ซ้ำ (Print Title)

การจัดรูปแบบเซลล์และข้อมูล

 • กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล แสดงตัวเลขโดยใช้ Format Cells ต่าง ๆ
 • จัดข้อมูลกึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา การวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ เพื่อการแสดงข้อมูลให้ครบในเชลล์
 • รวมเซลล์เข้าด้วยกัน จัดเรียงข้อมูลในเซลล์ 
 • การสร้างเส้นขอบ (Border) เพื่อให้งานดูเป็นระเบียบ  และการยกเลิก    
 • การค้นหาและแทนที่คำ
 • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อทำให้ข้อมูลอัตโนมัติ
 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ต้องการ (Conditional Formatting)  
 • การจัดเรียงลำดับข้อมูล
 • การใช้ AutoFilter เพื่อง่ายสำหรับการคัดเลือกข้อมูลในตาราง 

การใช้สูตรคำนวณที่ให้ผลลัพธ์อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

 • ทำความเข้าใจสูตรคำนวณ การป้อนสูตรคำนวณ การแก้ไขสูตรคำนวณ
 • การตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ (Name range) เทคนิคการตั้งชื่อช่วงหลายๆข้อมูลในระยะเวลารวดเร็ว
 • การอ้างอิงเซลล์ (References) Absolute References โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า
 • การเชื่อมข้อความด้วยสัญลักษณ์ & (Ampersand)
 • แนะนำการใส่ค่า Argument ให้กับฟังก์ชั่น ตามที่ต้องการให้คำนวณ
 • แนะนำฟังก์ชั่นที่สำคัญสามารถนำไปใช้งานได้ทั่วไป เช่น
  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลขและการกำหนดเงื่อนไข IF(),SUMIF(),COUNT(),COUNTA(),MIN(),MAX()
  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ LEFT(),RIGHT(),LEN(),CONCANATE(),BAHTTEXT(),TRIM()
  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา TODAY(),NOW(),TEXT()
 • การใช้ Auto sum  หาผลรวมได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน
 • การค้นหาข้อมูลด้วย VLOOKUP,HLOOKUP เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 • การใช้งานคำสั่ง Text to Columns โดยเลือกการใช้งานคำบางคำที่เราต้องการในข้อมูลออกมาไว้อีก เซลล์นึง 
 • การใช้งานคำสั่ง Flash Fill แยกข้อความ เพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

การสร้างและตกแต่งกราฟเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการนำเสนอ

 • เพื่อการนำเสนอข้อมูลให้ดูน่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
 • สามารถปรับเปลี่ยนชนิดและรูปแบบของแผนภูมิ  ปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนภูมิ
 • ตกแต่งรายละเอียดกราฟ ให้สามารถช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลให้ง่ายมากขึ้น

การใช้ Quick Analysis

 • เริ่มต้นเลือกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อย่างด่วน
 • Conditional Formatting
 • สร้าง Chart Quick Analysis
 • คำนวณอย่างด่วน
 • สร้าง Pivot Table ด้วย Quick Analysis

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) 
 • เอกสารประกอบการบรรยายเป็น Step by Step อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) แบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง
 • ใบรับรองผ่านการอบรมเป็น "e-Certificate"  จากสถาบัน ITC Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
เวลา 09:30 - 16:30 น.

ค่าอบรม 6500 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

รอบวันอบรม
 1. วันธรรมดา 20-21 มิถุนายน 2567
 2. วันหยุด 7-8 กันยายน 2567
หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
- Advanced Excel 2016 & 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ

ถ้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 02-001-8200, 063-337-1483, 061-658-8288 ,Line : @itcert2005


บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์อบรม ITCert)
เลขที่ 119/20 อาคาร ไอ.เอ็ม สแควร์ หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ / Tel. 02-001-8200, 063-337-1483, 061-658-8288
Website : http://www.itcert2005.com | Facebook : https://www.facebook.com/ITcert2005 | Line : @itcert2005