• โปรโมชั่น ลดสูงสุด 40% หลักสูตร Basic Network Installation and Troubleshooting
  • โปรโมชั่นครบรอบ 10 ปี
  • Windows 8.1 for End-User
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
โปรโมชั่นหลักสูตร CCNA ลดสูงสุด 40% + แถมหลักสูตรติวสอบ 2 วัน

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
รายชื่อศูนย์สอบ Cisco
แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Cert ผ่านทุกท่านครับ