• โปรโมชั่น Voucher CCNA(200-120) 5 Days + Exam Tutorial 2 Days จากปกติ 18,000 ราคาพิเศษ 8,500 บาท ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้เท่านั้น
  • โปรโมชั่นครบรอบ 10 ปี
  • Windows 8.1 for End-User
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
  • หลักสูตรอบรม Basic Network Installation and Troubleshooting
  • หลักสูตรอบรม Linux System & Network Administration
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
Promotion HOT PRICE ต้อนรับ Summerข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Cert ผ่านทุกท่านครับ