ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 17:05:39)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พฤศจิกายน 2561
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 5-8
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 8,000 รอบวันหยุด 10-11,17-18
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันหยุด 10-11,17-18,24
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5 (New)  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 12-13
[MO002] Advanced Excel 2010 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันหยุด 24-25
[WS002] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 14-15
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 19-23
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2008, to 2012 & 2016 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 26-27
[WS001] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 26-30
[MS007] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 28
[MS008] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 29
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 30
ธันวาคม 2561
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MO003] Advanced Excel 2010 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 1-2
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 3-4,6-7
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 11-13
[NW004] Cisco Routers & Switches Hardening and Security (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 11-13
[MO001] Microsoft Excel 2010 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันธรรมดา 13-14
[MO002] Advanced Excel 2010 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 20-21
รอบวันหยุด 15-16
รอบวันหยุด 22-23
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5 (New)  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 24-25
รอบวันหยุด 15-16
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 17-21
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 26-27
มกราคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 8-11
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 14-18
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5 (New)  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 21-22
รอบวันหยุด 19-20
[LN007] Linux System & Network Administration 4 วัน 9,500 รอบวันหยุด 20,27ม.ค.,3,10ก.พ.
[ME001] Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 23
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 28-31ม.ค.,1ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันหยุด 2-3,9-10,17
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 5-8
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 20-22
[DB001] Microsoft SQL Server 2014 Database Querying 5 วัน 9,500 รอบวันหยุด 23-24ก.พ.,2-3,9มี.ค.
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2008, to 2012 & 2016 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 25-26
[WS001] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 25-28ก.พ.,1มี.ค.
[MS007] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 27
[MS008] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 28
มีนาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 1
รอบวันหยุด 2
[ME001] Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 1 วัน 3,800 รอบวันหยุด 3
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 5-8
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5 (New)  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 12-13
รอบวันหยุด 16-17
[WS002] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันหยุด 30-31
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 18-20
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 21-22
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 25-29
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545