ตารางอบรม
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 15:28:30)
   
เลือกหมวดวิชา

1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
มกราคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 8-11
[MO001] Microsoft Excel 2013 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันหยุด 12-13
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 14-18
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 21-22
รอบวันหยุด 19-20
[LN007] Linux System & Network Administration 4 วัน 9,500 รอบวันหยุด 20,27ม.ค.,3,10ก.พ.
[MO002] Advanced Excel 2013 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 21-22
รอบวันหยุด 26-27
[ME001] Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 23
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 28-31ม.ค.,1ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS005] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันหยุด 2-3,9-10,17
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 5-8
[MO001] Microsoft Excel 2013 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันธรรมดา 7-8
รอบวันหยุด 16-17
[MO002] Advanced Excel 2013 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 11-12
รอบวันหยุด 23-24
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 20-22
[MO003] Advanced Excel 2013 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5,000 รอบวันธรรมดา 20-21
[DB001] Microsoft SQL Server 2014 Database Querying 5 วัน 9,500 รอบวันหยุด 23-24ก.พ.,2-3,9มี.ค.
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2008, to 2012 & 2016 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 25-26
[WS001] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 25-28ก.พ.,1มี.ค.
[MS007] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 27
[MS008] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 28
มีนาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 1
รอบวันหยุด 2
[ME001] Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 1 วัน 3,800 รอบวันหยุด 3
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 5-8
[MO001] Microsoft Excel 2013 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 9-10
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 12-13
รอบวันหยุด 16-17
[MO002] Advanced Excel 2013 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันธรรมดา 20-21
รอบวันหยุด 16-17
[WS002] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 14-15
รอบวันหยุด 30-31
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 8,000 รอบวันหยุด 16-17,23-24
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 18-20
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 21-22
[WD009] Developing Web Application using ASP.NET MVC 5 4 วัน 8,500 รอบวันหยุด 23-24,30-31
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 25-29
[MO003] Advanced Excel 2013 For Pivot Table and Pivot Chart  2 วัน 5,000 รอบวันหยุด 30-31
เมษายน 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 9
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 10-11
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8,500 รอบวันหยุด 20-21,27-28
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันหยุด 20-21,27-28เม.ย.,4พ.ค.
[MS005] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 22-26
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2008, to 2012 & 2016 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 29-30
พฤษภาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[MS007] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 2
[MS008] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 3
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 7-10
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 13-17
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 21-23
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 24
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 27-31
รอบวันหยุด 25-26พ.ค.,1-2,8มิ.ย.
มิถุนายน 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 4-7
[MS005] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 10-14
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 17-18
รอบวันหยุด 22-23
[WS002] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 19-20
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2008, to 2012 & 2016 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 24-25
[WS001] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 24-28
[MS007] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 26
[MS008] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 27
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 28
กรกฎาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 2-5
รอบวันหยุด 20-21,27-28
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 8-12
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 17-18
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 23-25
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 29-31ก.ค.,1-2ส.ค.
สิงหาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 6-9
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 14-15
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันหยุด 17-18,24-25,31
[MS005] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 19-23
[WS002] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 27-28
[ME001] Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 29
กันยายน 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 3-6
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 12-13
รอบวันหยุด 7-8
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 16-18
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันหยุด 21-22,28-29ก.ย.,5ต.ค.
[MS006] Implementing and Migrating Windows Server 2008, to 2012 & 2016 Advanced File Server  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 23-24
[WS001] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Expert and Hyper-V)  5 วัน 13,000 รอบวันธรรมดา 23-27
[MS007] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Networking and High Availability  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 25
[MS008] Implementing Windows Server 2012 & 2016 Remote Desktop Services  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 26
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 & 2016  1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 27
ตุลาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 1-4
รอบวันหยุด 19-20,26-27
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 10-11
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 15-16
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 21-25
[NW004] Cisco Routers & Switches Hardening and Security (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 29-31
[NW005] Implementing IPv6 Routing (Workshop)  2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 29-30
พฤศจิกายน 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 26-27
รอบวันหยุด 2-3
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 5-8
[MS004] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)  5 วัน 12,000 รอบวันธรรมดา 11-15
[SW001] Advanced Cisco IP Switched Network Solutions (Workshop) 3 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 19-21
[MS005] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)  5 วัน 12,000 รอบวันหยุด 23-24,30พ.ย.,1,7ธ.ค.
ธันวาคม 2562
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[NW001] Basic Network Installation and Troubleshooting  4 วัน 8,000 รอบวันธรรมดา 2-4,6
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 6.5  2 วัน 8,500 รอบวันธรรมดา 11-12
รอบวันหยุด 14-15
[NA003] CCNA Routing and Switching v.3 (เตรียมสอบ CCNA รหัส 200-125) 5 วัน 13,500 รอบวันธรรมดา 16-20
[WL001] Implementing Cisco Wireless LAN Solutions (Workshop) 2 วัน 7,500 รอบวันธรรมดา 23-24
[WS002] Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Data Center and Failover Cluster)  2 วัน 6,500 รอบวันธรรมดา 25-26
[ME001] Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 1 วัน 3,800 รอบวันธรรมดา 27
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545