• โปรโมชั่น Voucher CCNA(200-120) 5 Days + Exam Tutorial 2 Days จากปกติ 18,000 ราคาพิเศษ 8,500 บาท เพียง 30 ใบ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นครบรอบ 10 ปี
 • Windows 8.1 for End-User
 • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
 • Super Combo Package หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
 • หลักสูตรอบรม Basic Network Installation and Troubleshooting
 • หลักสูตรอบรม Linux System & Network Administration
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
Hi-Li Course

Windows Server 2012 R2 Administrator Workshop (Solutions Active Directory)

เนื้อหาหลักสูตรจะเป็นตัวต่อเนื่องของ วิชา Windows Server 2012 R2 (Solutions Associate) โดยตรง ซึ่งจะเน้นการดูแล User ที่มีปริมาณมากๆ หรือองค์กรที่มีหลายๆสาขาและต้องการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ จากจุดศูนย์กลางเดียวกัน (Centralized of Management) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การติดตั้ง Domain ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายหลักการและเหตุผลในการติดตั้ง เช่น Root Domain, Additional Domain, Child Domain, Domain Trees และ Read-Only Domain Controller (RODC) เป็นต้น รวมทั้งการบริหารจัดการ Object ภายใต้ Domain ทั้งหมดจากที่เดียวกัน เช่น Organizational Unit, User Account, Group Account, Computer Account, File Sharing, Printer Sharing อีกทั้งการบริหารงาน และใช้ Group Policy Object ในการควบคุม User ในปริมาณมากๆ บน Windows Server 2012 R2 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการดูแลระบบขนาดใหญ่ หรือ องค์กรที่มีหลายๆ สาขา รวมทั้งท่านที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงระบบ Active Directory Services (Domain) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ท่านที่กำลังดูแลระบบ Active Directory Services (Domain) บน Windows Server 2008 และ 2008 R2 อยู่แล้ว แต่ต้องการ Upgrade มาเป็น Windows Server 2012 R2
 • ท่านที่ดำเนินกิจการรับติดตั้ง, วางระบบ ที่เน้น Product ตัว Windows Server 2012 R2 ให้กับทางลูกค้า
 • ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ วิชา MCSA และ MCSE 2012 ของค่าย Microsoft
 • ท่านที่สนใจระบบการทำงานในสาย System Admin และ System Engineer โดยเน้นทางด้าน Active Directory Services (Domain) โดยตรง
ระยะเวลาอบรม 5 วัน 35 ชั่วโมง
 
รอบวันอบรม
 • 30-31มีนาคม,1-3 เมษายน 2558


ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Cert ผ่านทุกท่านครับ