ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
Hi-Li Course

หลักสูตร Basic Network Installation and Troubleshooting

รอบวันอบรม 1 - 4 ธันวาคม 2557

ราคาโปรโมชั่น

 • อบรม 1 ท่าน หรือ 1 หลักสูตร
  ลด 30% เหลือ 5,600 บาท
 • อบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร
  ลด 40% เหลือ 4,800 บาท/ท่าน
 • อบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตรขึ้นไป
  ลด 50% เหลือ 4,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดหลักสูตรอบรมแบบเต็มดูได้ที่นี้

หลักสูตร Best Practice Design & Implementing Active Directory 2008 R2

รอบวันอบรมวันที่ 8,9,11,12 ธันวาคม 2557

ราคาโปรโมชั่น

 • อบรม 1 ท่าน หรือ 1 หลักสูตร 
  ลด 30% เหลือ 5,950 บาท
 • อบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร 
  ลด 40% เหลือ 5,100 บาท/ท่าน
 • อบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตรขึ้นไป 
  ลด 50% เหลือ 4,250 บาท/ท่าน

 รายละเอียดหลักสูตรอบรมแบบเต็มดูได้ที่นี้

สิทธิพิเศษ : 

 • Promotion ทั้ง 3 แบบนี้ ใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1ปีเต็ม 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

 ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Cert ผ่านทุกท่านครับ