• โปรโมชั่น โปรโมชั่น Voucher Windows Server 2012 R2 Administrator Workshop
  • โปรโมชั่น โปรโมชั่นจัดเต็ม Voucher CCNA และ CCNP
  • โปรโมชั่น ลดสูงสุด 30% หลักสูตร Implementing Cisco Wireless LAN Solution (Workshop)
  • โปรโมชั่น Linux System & Network Administration ลง 2 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30%
  • โปรโมชั่น ลดสูงสุด 30% หลักสูตร Basic Network Installation and Troubleshooting
  • Windows 8.1 for End-User
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
โปรโมชั่น Voucher CCNA + Exam Tutoria

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
รายชื่อศูนย์สอบ Cisco
แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Cert ผ่านทุกท่านครับ