บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์อบรม ITCert)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
- ติดต่อฝ่ายขาย แจ้งขอยกเลิกหมายเลข 090-880-7587 เปลี่ยนเป็นหมายเลข 089-892-3246
- ติดต่อฝ่ายธุรการและบัญชี หมายเลข 095-165-9862
สำหรับหมายเลขติดต่อศูนย์อบรม ITcert หมายเลข 02-962-6983 และหมายเลข แฟกซ์ 02-962-6278 ยังคงสามารถติดต่อได้เช่นเดิม ทางศูนย์อบรม ITCert ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  • โปรโมชั่น โปรโมชั่นจัดเต็ม Voucher CCNA และ CCNP
  • โปรโมชั่น Linux System & Network Administration ลง 2 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30%
  • โปรโมชั่น ลดสูงสุด 30% หลักสูตร Basic Network Installation and Troubleshooting
  • Windows 8.1 for End-User
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
โปรโมชั่น Voucher Windows Server 2012 R2 Workshop

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
รายชื่อศูนย์สอบ Cisco และ Microsoft
แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Cert ผ่านทุกท่านครับ