บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์อบรม ITCert)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
- ติดต่อฝ่ายขาย แจ้งขอยกเลิกหมายเลข 090-880-7587 เปลี่ยนเป็นหมายเลข 089-892-3246
- ติดต่อฝ่ายธุรการและบัญชี หมายเลข 095-165-9862
สำหรับหมายเลขติดต่อศูนย์อบรม ITcert หมายเลข 02-962-6983 และหมายเลข แฟกซ์ 02-962-6278 ยังคงสามารถติดต่อได้เช่นเดิม ทางศูนย์อบรม ITCert ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  • โปรโมชั่น โปรโมชั่นจัดเต็ม Voucher CCNA และ CCNP
  • โปรโมชั่น Linux System & Network Administration ลง 2 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30%
  • โปรโมชั่น ลดสูงสุด 30% หลักสูตร Basic Network Installation and Troubleshooting
  • Windows 8.1 for End-User
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรา
โปรโมชั่น Voucher Windows Server 2012 R2 Workshop

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสอบ CERT
ขั้นตอนสร้าง Profile เพื่อลงทะเบียนสอบ CERT CISCO
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ CERT ที่เว็บ Pearsonvue.com
รายชื่อศูนย์สอบ Cisco และ Microsoft
รายชื่อที่พักใกล้ศูนย์อบรม ITcert