• โปรโมชั่น Buy More Save More ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม ลดสูงสุด 25%
  • โปรโมชั่นหลักสูตร CCNP ลด 50%
  • โปรโมชั่นหลักสูตร CCNA 5 วัน + ติวสอบ 2 วัน
  • โปรโมชั่นหลักสูตร CCNA 5 วัน
  • โปรโมชั่น Windows Server 2012 R2 Administrator Workshop ลดสูงสุด 50%
  • Super Combo Package หลักสูตรอบรม Network
1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. หลักสูตรอบรมโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกหลักสูตรสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (อบรมในนามนิติบุคคลเท่านั้น)
ลิงค์ลัดสู่หลักสูตรยอดฮิต